Trinn 1-kurs i Tromsø

37 tillitsvalgte fra sykehusene i Nordland og Troms var sist uke samlet til Trinn 1-kurs i Tromsø.

 

Alle foretakene med unntak av Helse Finnmark var representert på kurset.  Komiteen med Jo-Endre Midtbu i spissen hadde ordnet et aktuelt og spennende program. A2-forhandlingene startet denne uka, og OF-leder, Ylf-leder og forhandlingsleder måtte derfor melde forfall i siste liten. Komiteen fant imidlertid gode erstattere, og de tillitvalgte fikk god informasjon om aktuelle lover og avtaler, samt gode råd om mediehåndtering og intern kriseplan. Oslo-prosessen og spesielle utfordringer i nord hadde også fått sin plass. Tidligere visepresident i Legeforeningen Per Meinich er nylig tilsatt klinikksjef på UNN og delte noen av sine tanker om foretakets fremtid med de tillitsvalgte. Han mener ambulering blir nøkkelen for å få til en god og effektiv spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge, men tror disse må være attraktive nok til at leger ønsker å inngå slike avtaler.
  Det er fjerde år på rad at lokalforeningene i Nord-Norge samarbeider om å arrangere Trinn 1 kurs regionalt. Neste år blir det kanskje samarbeid med regionsutvalget i Helse Midt om å kurse de tillitsvalgte på hurtigruta.