Barnefattigdom i Norge

Nordland Legeforening inviterer til årsmøte 11.9 med debatt om barnefattigdommen i Norge. Sosiolog Karin Gustavsen, fastlege Anders Svensson og varaordfører Tom Cato Karlsen (Frp) innleder til debatt.

Barnefattigdom i Norge
Karin Gustavsen og Anders Svensson innleder til debatt 11.9 om barnefattigdom.

Innkalling til årsmøtet 11.9 kl. 16.30 på Molostua finner dere i Doktor i Nord side 25. Etter møtet blir det debatt om fattige barn i Norge.
– Barnefattigdommen er innom fastlegekontoret, og vi gjør lite for å bøte på den. Vi som møter familier over tid ser at fattigdom går i arv, sa fastlege Anders Svensson på konferansen "Robust oppvekst" i fjor høst.  
  Sammen med sosiolog Karin Gustavsen, leder av Barn og unges samfunnslaboratorium, innleder han til debatt om en av de viktigste utfordringene vi står overfor nasjonalt. Gustavsen mener flere kroniske barnesykdommer former en sosial gradient.
  – Det er høyere forekomst av hodepine, magesmerter og ryggsmerter hos barn i familier med lavt utdanningsnivå og husholdningsinntekt. De får i gjennomsnitten time mindre søvn, ofte grunnet dårlig inneklima. Her må man inn på systemnivå før man kan gå inn å gjøre noe individuelt.
  Varaordfører og lege Tom Cato Karlsen stiller også som innleder. Fremskrittspartiet har ved flere anledninger tatt opp barnefattigdom.
  - Fattigdom må bekjempes på mange arenaer, og det er åpenbart at vi politikere må bidra i langt større grad i årene som kommer. Sammen kan vi løfte barn ut av fattigdom, og det er vår plikt som samfunn å bidra til at skjer, sa Siv Jensen i fjor da hun tok opp saken i Stortinget.
 Debatten skal være etter årsmøtet på Molostua i Bodø 11. september kl. 17.30.  Åpent for alle.  

Det blir også nord-norsk festbuffet på samme sted klokka 20.00. Påmelding til festmiddagen skjer her.