Mal medlemsutsendelser

Medlemsnytt 1/14

Da er vi klar med første nummer av Medlemsnytt for Nordland Legeforening i 2014. Dette blir et aktivt og spennende år med massevis av kurs, konferanser, medlemsmøter og folkemøter. Nordland Legeforening ønsker å være en aktivt helsepolitisk aktør. Det vil merkes også i 2014.


 

En verdig død

13. mars kl. 18.00 blir det møte i Bodø  i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund Nordland og Nordlandssykehuset. Tema er "En verdig død".  Møtet er for helsepersonell både på sykehus og i kommunehelsetjenesten som ønsker å reflektere litt omkring etiske spørsmål rundt avsluttende behandling. Klinisk etisk komite på Nordlandssykehuset er i panelet sammen med Morten Johnson som har en spesiell og aktuell pårørendehistorie. Vel møtt på Molostua torsdag 13. mars klokka 18.00.


 

Kurs i rusavhengighet

Nordland Legeforeningen inviterer til kurs i rusavhengighet 31. mars og 1. april 2014 på Radisson Blu i Bodø. Kurset er praktisk lagt opp med aktuelle kasuistikker sett fra allmennlegeståsted.

Info og påmelding på http://legeforeningen.no/lokal/nordland/Kurs-/Kurs-i-rusavhengighet/


 

Helsejournalistikk - på helsa løs?

6. og 7. oktober inviterer Nordland Legeforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag, Helse Nord og Overlegeforeningen til en spennende konferanse på nye Rica Havet hotell i Bodø. Her skal man debattere ytringfrihet versus personvern, leger i samfunnsdebatten, uheldige hendelser , legetabber m.m. Følg med på www.nordland-legeforening.no for mer informasjon og program.                                  


 

Kurs, DiN, nettsaker og medlemsnytt

Doktor i Nord kommer i to papirutgaver også i 2014, juni og desember. Nettsaker lages regelmessig og legges ut på www.nordland-legeforening.no. Her finner dere også alle kurs, møter og konferanser som arrangeres i regi av NLF. Her kan nevnes:

- Akuttmedisinkurs i Narvik og Bodø
- Turnuslegekurs
- Kurs i rusavhengighet
- Grunnkurs A, B, C og D for allm.medisin
 - Grunnkurs G for samfunnsmedisin
- IA-konferanse i Bodø
- m.m.

Kom gjerne med innspil il sekretariatet. Kontakt oss på tove@nordland-legeforening.no eller lena@nordland-legeforening.no. Du kan ringe oss på 755 44911 eller komme innom oss i Mørkvedsenteret 17 på kaffe.

Nytt medlemsnytt i april.