Medlemsnytt 2-14

Her kan dere lese mer om noen av vårens og høstens aktiviteter i regi av Nordland Legeforening. Om dere har forslag på tema for medlemsmøte, debattmøte, folkemøte er dere hjertelig velkommen til å sende dem til tove@nordland-legeforening.no 

Det er også mulig å stikke innom kontoret vårt på Mørved for en prat og en kaffe. 

 

Kunsten å være snill

Stefan Einhorn er professor i molekylær onkologi og forfatter. I samarbeid med Helse Nord og medisinskfilosofisk forum har NLF invitert ham til Bodø onsdag 14. mai. Hans første foredrag  er på Nordlandssykehuset kl. 13.30 - 15.00 og har fått tema ”Hvordan fattar man  kloke beslutninger i helseomsorgen?”  På kvelden kl. 19.00 er han å treffe på Molostua. Der er tema "Kunsten å være snill". De som vil lese mer om Einhorn kan gjøre det her.  

Distriksmedisinens rolle i utdanningen av fremtidens leger

Legestudenter i land som Canada, USA og Australia ønsker seg til distriktene - for mer tid til pasientene og til sin egen læring, med kultur, natur og veileder tett på. Kurset tar sikte på å jobbe frem konkrete strategier for å øke kvalitet, rekruttering og stabilitet i helsetjenesten i distriktene gjennom gruppearbeid og paneldebatt med inviterte deltakere fra helse- og omsorgsdepartement, helsedirektorat, kommunenes sentralforbund og universitetene. Spennende konferanse i Saltstraumen 12. og 13. juni 2014. Les mer her

 

Helsejournalistikk - på helsa løs?

6. og 7. oktober inviteres det til konferanse om helsejournalistikk i Bodø. Målgruppa er leger, journalister, redaktører, helseledere og kommunikasjonsarbeidere. En viktig målsetting med konferansen er å bidra til økt forståelse for medienes og legenes ulike roller i samfunnet. Konferansen arrangeres av Nordland Legeforening  i samarbeid med Norsk Journalistlag, Norsk Overlegeforening, Helse Nord RHF og Norsk Redaktørforening. Les mer her.

   
 

Kåring av Nordlandsdoktern 2014

Til høsten skal Nordlandsdoktern 2014 kåres på årsmøte 11. september. Vi håper på mange gode forslag på verdige kandidater. Det arrangeres samfunnsmedisinsk kurs G for første gang i nord. I den forbindelse inviteres medlemmer av LSA i Nord-Norge til medlemsmøte i Bodø 1. oktober. Så blir det ny IA-konferanse i slutten av oktober. Hit kommer både president Hege Gjessing og leder av Allmennlegeforeningen Kari Sollien. Les mer om høstens aktiviteter på www.nordland-legeforening.no.