Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

65 sider. Side 1 av 4

Rekkefølge:

Lederskifte i Nordland Legeforening

På årsmøte 29. august ble Ulrika Larsson valgt som ny leder i Nordland Legeforening. Larsson er i dag konserntillitsvalgt i Helse Nord og leder i legeforeningens regionutvalg i Nord-Norge.

Steinert tar over ALIS-nord

Tidligere fylkeslege i Troms, Svein Steinert er ansatt som prosjektleder i ALIS-nord. Han tar over etter Helen Brandstorp i NSDM som har utviklet prosjektet sammen med Arne Myrland i Bodø kommune. - Drømmejobb, sa Steinert til de som møtte fram på kick off i Tromsø 16. januar.

Vi bruker helsekronene feil!

Helse Nord har ansvaret for å etablere og lyse ut private spesialisthjemler. Nordlandssykehuset har sentralisert nesten alle sine subspesialiteter til Bodø, men også de fleste ortopeder, kirurger og medisinere befinner seg der.

Lokalkunnskap bør vektlegges

Medisinstudent og styremedlem i Nordland Legeforening Marie Jørgensen spør i denne kronikken om Nord-Norge er tjent med at foretakene ikke plukker ut LIS1 søkere som ønsker å satse og bli værende i landsdelen.

Marker fastlegedagen 5. desember

I dag er fastlegedagen og alle fastleger i landet har fått tilsendt button som de oppfordres til å bruke for å markere fastlegedagen og stolthet over jobben sin.

Lærte fistelkirurgi av Denis Mukwege

Den 10. desember deles fredsprisen for 2018 ut til Denis Mukwege og IS-offer Nadia Murad. Einar Lande, gynekolog i Sandnessjøen, lærte å operere underlivsfistler da han jobbet sammen med Mukwege i Kongo i 2005.

Steinholt ny leder i NLF

I april i år var det lederskifte i Nordland Legeforening. Hedda Soløy Nilsen gikk av, og Margit Steinholt overtok som styreleder. Steinholt har ledet foreningen tidligere, og har også bakgrunn som ,konserntillitsvalgt i Helse Nord og styremedlem i Nordlandssykehuset HF.

Helsepolitisk konferanse i Kristiansund

I oktober inviteres tillitsvalgte i Midt-Norge og Nord-Norge til helsepolitisk konferanse i Kristiansund. Regionale planer, pasientsikkerhet og HMS, når leger gjør feil, konflikthåndtering og digitalisering er noe av det vi skal innom.Nord

Ja til PCI i Bodø

Styret i Helse Nord vedtok i dag å etablere PCI-behandling på Nordlandssykehuset med oppstart i 2019. Kun ett av styremedlemmene stemte i mot. Det er ordfører Ida og nestleder Benjamin godt fornøyd med. 

Hedda ny leder i NLF

Som foretakstillitsvalgt på Nordlandssykehuset erfarte Hedda Soløy- Nilsen at kvalitet og pasientsikkerhet henger nøye sammen med gode og trygge arbeidsforhold. Nå skal hun lede Nordland Legeforening frem til våren.

Hanne Kvarenes er Nordlandsdoktern 2017

Kvarenes får prisen for jobben hun gjorde som lokal streikegeneral under norgeshistoriens lengste legestreik. - Hun frontet legenes sak på en forbilledlig måte, mener styret i Nordland Legeforening.

Stilling ledig som organisasjonssekretær

Nordland Legeforening har ledig stilling til en utadvendt og initiativrik person som kan håndtere et bredt spekter av arbeidsoppgaver og bidra til å utvikle foreningen videre. Hovedpilaren i stillingen er foreningens kursvirksomhet, og spesielt grunnkurs for allmennleger som Nordland Legeforening har arrangert i mer enn 20 år. 

Legeforeningen vil avvikle RHF-modellen

Legeforeningens ønsker en regional folkevalgt ledet spesialisthelsetjeneste, og at foretaksmodellen fjernes. Det foreslås vurdert to ulike modeller. En hybrid-modell med forvaltning på regionalt nivå og lokale foretak på det utførende nivå, og en ren forvaltningsmodell med forvaltningsmodell på begge nivåer.

Legeforeningen vil avvikle RHF-modellen

Legeforeningens ønsker en regional folkevalgt ledet spesialisthelsetjeneste, og at foretaksmodellen fjernes. Det foreslås vurdert to ulike modeller. En hybrid-modell med forvaltning på regionalt nivå og lokale foretak på det utførende nivå, og en ren forvaltningsmodell med forvaltningsmodell på begge nivåer.

Våren er fornyingens årstid

Da er våren som smått kommet til Nordland. Det er tid for fornying og vi kan så vidt skimte at enkelte trær har begynt å få nye blader. I naturen er fornying en prosess som går av seg selv, og som vi tar på som en selvfølge. Noe dør bort, andre ting blir større eller endrer form. Endring i vår egen verden er ikke like enkelt å få til, og kjennes ikke alltid like greit.

– Kvalitet handler om det relasjonelle

–Små kommuner har egne kvaliteter som ikke fanges opp på instrumentelle målinger. - Det rasjonelle er helt essensielt for å sikre god kvalitet på helsetjenestene.

Er livskriser den nye forkjølelsen?

Stein Erik Grytten tror livskriser er en av de viktigste grunnen til at folk er sykemeldt i dag. - Diagnoser har ofte lite med hvorfor de er borte fra jobb.

Fra NLF-nytt til Doktor i Nord

I 22 år har medlemmer i Nordland fått medlemsbladet i posten. Nå er det slutt. Men på doktorinord.no vil vi fremdeles ta pulsen på legeliv i nord. I denne artikkelen kan du lese litt om det som har skjedd og hva tidligere presidenter og styreledere sier om bladet og foreningen vår.

- Står støtt og samlet

Høsten har vært en spennende reise for Legeforeningens president Marit Hermansen. - Det å stå i 5 uker i samholdet som vi opplevde under streiken, ga inspirasjon og energi. 

Kunne blitt legeforeningens første kvinnelige president i 1979

Et kvart århundre før Torunn Janbu ble Legeforeningens første kvinnelige president, var allmennlege Åse Schrøder fra Bodø få stemmer fra å bli valgt. 

65 sider. Side 1 av 4