Helsepolitisk konferanse i Kristiansund

I oktober inviteres tillitsvalgte i Midt-Norge og Nord-Norge til helsepolitisk konferanse i Kristiansund. Regionale planer, pasientsikkerhet og HMS, når leger gjør feil, konflikthåndtering og digitalisering er noe av det vi skal innom.Nord

Helsepolitisk konferanse i Kristiansund

Det blir mange spennende helsepolitiske temaer som skal debatteres på helsepolitisk konferanse i oktober. 
Følg med på kursinord for program og info om påmelding.