Kartvisning av kontoret til Nordland LegeforeningSekretariat:

Kontaktpersoner i sekretariatet

Kommunikasjonsrådgiver Tove Myrbakk
Tlf. 755 44911
Mobil: 911 79899
E-post: tove@nordland-legeforening.no

Organisasjonssekretær Anette Holand Nilsen
Tlf. 755 44911
Mobil 900 26 052
E-post: anette@nordland-legeforening.no

Besøksadresse og postadresse: Mørkvedsenteret 17, 8028 Bodø