Kollegial støttegruppe

Den kollegiale støttegruppen i Nordland kan du kontakte for eksempel ved:

  • høyt arbeidspress/overbelastning
  • sykdom hos leger
  • "utbrenthet"
  • personlige kriser
  • misbruksproblemer
  • vanskelige arbeidsforhold
  • klagesaker mot leger

 

Se info om støttegruppa og Villa Sana under logoen "Kollegastøtte" på forsiden.