Styret i Nordland 2017 - 2019

Styret i Nordland  2017 - 2019
Margit Steinholt er styreleder i Nordland Legeforening

Leder  (etter 1.4.18)

Margit Steinholt Tlf. 993 55760
E-post: margit.steinholt@gmail.com

Styremedlemmer:

Nestleder: Bernard Holthe  Tlf. 911 65 650
E-post: bernardholthe@icloud.com

Benjamin Storm Tlf 452 67 799
E-post: Benjamin.Storm@nordlandssykehuset.no 

Varamedlemmer

Morten Juul Sundnes, Bodø
E-post: doktormorten@gmail.com

Allmennlegeforeningen (AF):

Karin Nilsen
E-post: nilsenkarin@ymail.com

Vara:
Laila Didriksen, Gildeskål Tlf. 951 15818
E-post: dr.lailadidriksen@gmail.com

Leger i samfunnsvitenskapelig arbeid (LSA):

Salwan Al-Ani Tlf.
Epost: tara_rasha@yahoo.com

Yngre legers forening (YLF):

Ingen for øyeblikket.

Overlegeforeningen (OF):

Frida Andræ
E-post: frida.andrae@nordlandssykehuset.no

Vara: Klaus Becker, Mosjøen Tlf. 480 39177
E-post: klaus.walter.heirich.becker@helgelandssykehuset.no

Fra kurskomiteen:

Kjell Arne Helgebostad  Tlf. 416 74 290
E-post: helgebos@gmail.com

Norsk forening for arbeidsmedisin (Namf):

Ingen valgt

Praktiserende spesialisters forening (PSL):

Irina Eide, Bodø
E-post: irina.eide@gmail-com

Leger i vitenskapelige stillinger (LVS)

Ingen valgt.

Norsk medisinstudentforening (Nmf)

Marie Jørgensen: 
Buttonfris@gmail.com

Marie Thomassen: