Styret i Nordland 2019 - 2021

Styret i Nordland  2019 - 2021
Ulrika Larsson er ny leder i NLF fra 1.9.19.

Ulrika Larsson, leder Tlf 97412380

Epost:  ulrika.larsson@nordlandssykehuset.no

Styremedlemmer:
Ingeborg Steinholt, Helgelandssykehuset Sandnessjøen
E-post: ingeborg.steinholt@gmail.com

Bjørn Lio, Helgelandssykehuset Mo I Rana
E-post: bglio@hotmail.com

Varamedlemmer: 
Mikael Slotvik, fastlege, Brønnøysund 
E-post: mikael.slotvik@bronnoy.kommune.no

Espen Waage Skjeflo, LIS2/postdoc medisin NLSH Bodø
E-post: espenwskjeflo@gmail.com 

Styret forøvrig:

Allmennlegeforeningen: Bernard Holthe, Narvik (nestleder)
E-post: bernardholthe@icloud.com

vara: Laila DidriksenGildeskål 
E-post: dr.lailadidriksen@gmail.com

Leger i samfunnsvitenskapelig arbeid: Mette Røkenes, Sortland 
E-post: mette.rokenes@sortland.kommune.no

Private avtalespesialister: Irina Eide, Bodø 
E-post: irina.eide@gmail.com

Overlegeforeningen: FTV Frida AndræNlshBodø
E-post: frida.andrae@nordlandssykehuset.no
 
Yngre legers forening: FTV Ingrid Adriansen, Bodø  Tlf. 90613535
E-post: ingrid.adriansen@gmail.com

Norsk medisinstudentforening: Marie Jørgensen E-post: buttonfris@gmail.com og Marie Thomassen E-post: marie.jensen.thomassen@gmail.com

Fra kurskomiteen: Barbara Baumgarten-Austrheim 
E-post: bbaustrheim@gmail.com

Leger i vitenskapelig stilling: Ingen representant 

Norsk arbeidsmedisinsk forening: Ingen representant