Medisinsk Filosofisk forum

Medisinsk Filosofisk Forum ble startet i desember 2010 etter initiativ fra Nordland legeforening. Les om tidligere og planlagte møter her

Eirik Hugaas Ofstad er leder for forumet og kan treffes på eirikofstad@gmail.co


Foto: Ragna Myrbakk Andreassen

14. mai var Stefan Einhorn på Bodøvisitt. Se film fra hans forelesning.
Filming: Anne May Knudsen, Helse Nord RHF

http://www.helse-nord.no/aktuelt/kunsten-aa-vaere-snill-article114035-19948.html