Regionutvalg Nord 2019-2021Leder i NLF: Ulrika Larsson
E-post: ulrika.larsson@nordlandssykehuset.no

Leder i FLF: Paul Olav Røsbø
E-post: tyssevassbu@gmail.com

Leder i TLF: Jo-Endre Midtbu
Epost: potetsalat@gmail.com

FTV Finnmarkssykehuset: Thoralf Enge 
E-Post: thoralf.enge@finnmarkssykehuset.no

FTV UNN: Lillan Haugen
E-post: lillan.haugen@gmail.com

FTV Nordlandssykehuset: Frida Andræ,
E-post: frida.andrae@nordlandssykehuset.no

FTV Helgelandssykehuset: Ingemar Pedersen Epost:  ingemar.pedersen@helgelandssykehuset.no

PSL: Morten Magersnes
E-post: morten.mangersnes@gmail.com

LVS: Eirik B. Olsen, Tromsø
E-post: eirik.birkelund.olsen@gmail.com

LSA: Britt Larsen Mehmi
E-post: brlar79@gmail.com

Namf: Thomas Hulstedt
E-post; thomas.hultstedt@gmail.com

Nmf: Katrine Erke, Tromsø
E-post: katrinejerke@hotmail.com