Regionutvalg Nord 2017-2019

Leder:
 
Konserntillitsvalgt Ulrika Larsson
ulrika.larsson@helse-nord.no
Tlf. 97412380

Utvalget:
 
Leder i FLF: Paul Olav Røsbø
Leder i TLF: Jo-Endre Midtbu
Leder i NLF: Margit Steinholt etter 1.4
FTV Finnmarkessykehuset: Arnt Johannessen, FTV OF
FTV UNN: Lillan Haugen, FTV OF
FTV Nordlandssykehuset: Frida Andræ, FTV OF
FTV Helgelandssykehuset: Nils Petter Rundhaug, FTV YLF
PSL: Dag Malm, Tromsø
LVS: Eirik B. Olsen, Tromsø
LSA: Kenneth Johansen, Alta
Namf: Hill Øien, Sortland
Nmf: Katrine Erke, Tromsø