Korrespondanse

Her legges pdf-versjoner av korrespondanse som vi har sendt og mottatt. Klikk på overskriften for å få opp pdf-versjonen.

search

Periode

  • År: Måned:

5 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Det er lenge til 2025, brev til SI

Vi viser til arbeidet som er igangsatt i Sykehuset Innlandet under overskriften «Strategisk fokus 2025», og de endringene i Sykehuset Innlandets struktur som tvinger seg fram de nærmeste årene, uansett hva resultatet av langtidsplanleggingen blir.

Svar til SI vedr. elektronisk kommunikasjon

"Først vil vi takke for det fyldige svaret, som tydelig viser at dette er et saksfelt som opptar dere også. Vi setter pris på at dere har tatt dere bryet med å svare grundig og detaljert på alle våre spørsmål, og vi anerkjenner at det ikke finnes noen «quick fix» på problemområdene vi identifiserer. Men: 

Det beste synes på dette feltet å være det godes fiende."

Svar ang. elektronisk kommunikasjon

Vi har nå fått svar på vårt brev til Sykehuset Innlandet datert 22/9, vedrørende manglende elektronisk samhandling. Man kan mene mye om innholdet i brevet, men det er ihvertfall tydelig at SI har lagt ned mye arbeid i å besvare alle "anklagepunktene" våre, noe vi setter pris på.

Ny økonomisk fordeling i Helse Sør-Øst

I dette brevet stiller vi Helse Sør-Øst to konkrete spørsmålet vedrørende den nye økonomiske fordelingsmodellen i det regionale helseforetaket.

Manglende elektronisk samhandling

Med utgangspunkt i en henvendelse fra engasjert medlem Fredrik Langballe på Raufoss har styret forfattet et brev til Sykehuset Innlandet vedrørende manglende elektronisk samhandling, se lenke til høyre.

5 sider. Side 1 av 1