Blålysdager 11.-12.11.2019

Emnekurs i akuttmedisin "Blålysdager" 11.-12.11.2019, et praktisk rettet kurs i akuttmedisin for allmennleger, med «hands on» og aktiv læring. Kurset er nå fullt og vi har venteliste.

Kurset søkes godkjent med 22 timer som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin. Helsedirektoratet likestiller Blålysdager-kurset med legevaktskursene.
Kurset vil kreve forberedelse og bestått internettbasert teoritest i «Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell» (på www.legevaktmedisin.no) før fremmøte.

Kurset er planlagt arrangert hvert år videre, neste gang høsten 2020.

Se program i vedlegget oppe til høyre.

Plass  tildeles etter "førstemann til mølla"-prinsippet.

Tid: 11.-12.11.2019, kl. 08.00-16.15/15.15
Sted:
Safer, Seehusensgt. 1, Stavanger
Antall deltakere:
36
Pris:
kr. 3500,-  i kursavgift for leger + kr 250,- for Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell (for kursbevis som betales til www.legevaktmedisin.no) + kr. 540,- i kostpenger. Se ellers retningslinjer ved kurspåmelding: https://legeforeningen.no/lokal/rogaland/Kurs-og-utdanning/
Påmelding:
Innen 12.8.19 i skjema nedenfor         

Etternavn
Fornavn
Født år
Arbeidssted
Postnummer og sted
Mobil telefonnummer
Kjønn


E-post adresse
E-post adresse for fakturering el. ref.nr/ ansv.nr. for e-faktura
Hvis annen yrkesgruppe enn lege, oppgi hvilken
Mat-allergier el.l. som må tas hensyn til
Annet