Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening inviterer til Geriatriforum 2019.
Dette er et kurs som går over 5 kurskvelder fordelt utover året. Kurset har vært arrangert både i 2017 og 2018 og har vært veldig populært!

Kurskvelder er på følgende datoer:
24. januar, 28 februar, 25. april, 5. september og 7. november 2019.
Alle dager fra kl. 16-20, middag fra 1730-1815.

Kuset har følgende godkjenninger:
Allmennmedisin: godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i geriatri til videre- og etterutdanningen.
Allmennmedisinere som deltar på færre enn 15 timer får kurset godkjent med valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin: godkjent med 20 poeng som valgfritt kurs.

Velkommen til førjulscafé på Litteraturhuset 6. desember kl. 19.00!
Det blir et felles arrangement i regi av Sør-Trøndelag legeforening og Dataforeningen  (eHelsefaggruppen, avdeling Midt-Nord).

Digitaliseringens tid. Når doktoren blir sporet og pasienten hacket. En ønsket utvikling?

Personvern - til nytte eller besvær.

Skuespiller Stian Hovland Pedersen fra Trøndelag teater kommer og det vil bli servering av gløgg og pepperkaker - ta med en kollega og kom til en hyggelig kveld i førjulstiden!

Bjørn Buan, Astrid Moen Fagerli og Helge Bjørnstad-Pettersen mottok Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen for 2018 under årsmøtet på Jossa/Credo den 6. juni 2018.

Legeforeningens Regionutvalg Midt-Norge i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF har på ny gleden av å invitere til helsepolitisk seminar, denne gang mandag 3. desember 2018 på Scandic Hell på Stjørdal.

Årets tema er digitalisering og det er godkjent med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Velkommen til en spennende dag!