Sør-Trøndelag legeforening inviterer til helsepolitisk debatt i forkant av kommunevalget 9. september 2019.

Tid: tirsdag 20. august kl. 19.00-22.00 på Litteraturhuset/Sellanraa,Trondheim

Vi har fått bekreftet deltagelse fra følgende:

Rita Ottervik (AP), Ingrid Skjøtskift (Høyre), Ingrid Marie Hildrum (Krf), Ragna Vorkinnslien (Rødt) Mona Berger (SV), Torgeir Anda (Venstre) Tore Kristiansen (FrP).
Senterparitet stiller også til debatt, men der har vi ikke fått avklart navn enda.

Debattleder: Magne Nylenna, Fagdirektør, Dr.med. i Folkehelseinstituttet

Godt valg!

Forrige utlysning etter fageksperter og fastlegekontor fra Trondheim og  prosjektleder og faglig koordinator for fastleger resultert i ingen søknader fra Trondheim. 

Dialog med tillitsvalgte og Legeforeningen  har resultert i at vi nå kan tilby bedre betingelser ved at:

Legekontor kan få:

- kommunal vikar i 100% stilling med liten hjemmel på kontoret som kan arbeid på alle legekontorets lister l tillegg til sin egen og de to fagekspertenes.
- utgiftskompensasjon for vikar
- kompensasjon for merbelastning for legekontoret

Fageksperter, prosjektleder og faglig koordinator kan velge mellom en god månedslønn og praksiskompensasjon eller timeslønn etter fakturert medgått tid (kommunal møtesats for fastleger i TK)  

 

NB! Arrangementet utsettes til høsten 2019!

Legeforeningen i samarbeid med Dataforeningen ønsker å kartlegge legers kompetanse og interesse innen digitalisering av helsesektoren. I første omgang som en pilottest i Helse-Midt regionen. Målet er å få økt innsikt i hva vi trenger av kunnskap innenfor helse og digitalisering, slik at vi kan utvikle kurs eller andre tilbud.

Til det trenger vi noen teknologientusiaster og/eller inbitte motstandere til å delta i en workshop:

Sted: Kunnskapssenteret KM 11
Dato: 25.06.2019, kl. 15.30 – 1730.

Er du interessert i å bidra?
Det blir servert pizza. 


  

Kjære medlemmer av Sør-Trøndelag legeforening!

Tusen takk for enorm oppslutning på årets vårtreff og årsmøte i Sør-Trøndelag legeforening. Med 250 feststemte deltakere ble det en flott aften på Hotel Britannia. For dere som ikke deltok startet kvelden med et inspirerende foredrag av lege og forsker Ole Petter Hjelle om formidlingskunst. Å være en historieforteller framfor å bedrive med powerpoint-intoksikasjon er en god start, mente han. Skal du holde på oppmerksomheten er det også lurt å spille på emosjoner kombinert med fakta, framfor å formidle ren teori. Han trollbandt publikum med vitenskap kombinert med humor. Dette var virkelig fornøyelig og lærerikt. 

Ingen aktiviteter funnet