Sør-Trøndelag legeforening inviterer til vintercafe på Litteraturhuset om primadonnaledelse med Helle H. Hein søndag den 17. mars kl. 18.00.

Helle er forsker på bl.a. motivasjon og ledelse og er særlig kjent for sin forskning på primadonnaer. Primadonnaledelse handler om å lede flinke, selvbevisste, krevende og ledelsesfiendtlige kunnskapsmedarbeidere. Kanskje kjenner noen seg igjen?
Å lede kunnskapsmedarbeidere er trolig den vanskeligste lederoppgave fordi den også krever faglig innsikt. På vintercafe med Sør-Trøndelag legeforening får du et innblikk i de fire arketypene, inkludert primadonnaer som kanskje gir deg bedre innsikt og forståelse som enten arbeidstaker eller arbeidsgiver.

Hjertelig velkommen til en innholdsrik kveld i samvær med gode kolleger!

Helseplattformen søker etter fastleger som kan delta i å sette opp løsningen slik at den understøtter fastlegenes arbeidsflyt. Det er behov for deltakelse av to fastlegekontor fra Trondheim som kan bidra med fageksperter til beslutningsstrukturen og til å sette opp løsningen, teste den og gå i drift med løsningen sammen med Trondheim kommune og St.Olavs hospital. I tillegg er det behov for fageksperter fra nord i Trøndelag og Møre- og Romsdal, en senior fagekspert til å støtte prosjektteamet og en koordinator for fastlegene.

Avtaler om lønn, honorering, vikar og andre kompensasjoner vil utformes i samarbeid med Legeforeningen.

  

Sør- og Nord-Trøndelag legeforening inviterer til samhandlingskonferanse med tema:
Samhandling i digitaliseringens tid?
- problemer, utfordringer, muligheter og suksesshistorier

Hvordan kan vi dele hverandres kunnskap og erfaring og sammen skape et vellykket pasientforløp?

Dato: Fredag 5. april 2019
Sted: Prinsen hotell, evt. seminarrom 21 i 1902-bygget, St. Olavs hospital

Målgruppe: Leger i alle deler av helsetjenesten

Kurset er godkjent som 6 timers valgfritt kurs i alle spesialiteter for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

For 11. gang arrangerte Legeforeningens Regionutvalg Midt-Norge og Helse Midt-Norge RHF helsepolitisk seminar:
Komplekse algoritmer som skal løse kreftgåter, medisinsk avstandsoppfølging og bruken av kunstig intelligens i helsesektoren.

Midt-Norge i front på ultralyd og kunstig intelligens!

Ingen aktiviteter funnet