Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

164 sider. Side 1 av 9

Rekkefølge:

Nye og bedre betingelser for fastlegekontor som deltar i oppsett av Helseplattformen

Forrige utlysning etter fageksperter og fastlegekontor fra Trondheim og  prosjektleder og faglig koordinator for fastleger resultert i ingen søknader fra Trondheim. 

Dialog med tillitsvalgte og Legeforeningen  har resultert i at vi nå kan tilby bedre betingelser ved at:

Legekontor kan få:

- kommunal vikar i 100% stilling med liten hjemmel på kontoret som kan arbeid på alle legekontorets lister l tillegg til sin egen og de to fagekspertenes.
- utgiftskompensasjon for vikar
- kompensasjon for merbelastning for legekontoret

Fageksperter, prosjektleder og faglig koordinator kan velge mellom en god månedslønn og praksiskompensasjon eller timeslønn etter fakturert medgått tid (kommunal møtesats for fastleger i TK)  

 

Bli med på spennende workshop!

Legeforeningen i samarbeid med Dataforeningen ønsker å kartlegge legers kompetanse og interesse innen digitalisering av helsesektoren. I første omgang som en pilottest i Helse-Midt regionen. Målet er å få økt innsikt i hva vi trenger av kunnskap innenfor helse og digitalisering, slik at vi kan utvikle kurs eller andre tilbud.

Til det trenger vi noen teknologientusiaster og/eller inbitte motstandere til å delta i en workshop:

Sted: Kunnskapssenteret KM 11
Dato: 25.06.2019, kl. 15.30 – 1730.

Er du interessert i å bidra?
Det blir servert pizza. 


 

Årsmøte med utdeling av tillitsvalgtpris

Kjære medlemmer av Sør-Trøndelag legeforening!

Tusen takk for enorm oppslutning på årets vårtreff og årsmøte i Sør-Trøndelag legeforening. Med 250 feststemte deltakere ble det en flott aften på Hotel Britannia. For dere som ikke deltok startet kvelden med et inspirerende foredrag av lege og forsker Ole Petter Hjelle om formidlingskunst. Å være en historieforteller framfor å bedrive med powerpoint-intoksikasjon er en god start, mente han. Skal du holde på oppmerksomheten er det også lurt å spille på emosjoner kombinert med fakta, framfor å formidle ren teori. Han trollbandt publikum med vitenskap kombinert med humor. Dette var virkelig fornøyelig og lærerikt. 

Årsmøtekurs - Klinisk emnekurs i kardiologi

Sør-Trøndelag legeforening inviterer til klinisk emnekurs i kardiologi.
Kurset består av et nettkurs og et dagskurs.

NB! Alle må ta nettkurset før dere kommer på Britannia på dagskurs den 2. mai!
Kursbevis må fremvises/medbringes.

Link til nettkurset: https://kursinord.no/events/3/EKG01 

 

Stemningsfullt på vintercafé på Litteraturhuset

Stemningsfullt på Litteraturhuset da Helle Hein tok turen for å snakke om Primadonnaledelse.

I overkant av 70 medlemmer tok turen for å høre Helle Hein snakke om de 4 arketypene hvor primadonnaene er en av dem. Hva kjennetegner dem og hvordan leder du dem? Hun la særlig vekt på følgende spørsmål for å kategorisere hvor man tilhører: hva er det som gir deg det største kicket i ditt arbeid?

Hun la fram årelang vitenskapelig forskning på en humoristisk måte som fikk oss til å le godt vel og lenge. Prosjektet hennes førte til utvikling av en ny motivasjonsteori, hvor hun skiller mellom fire arketyper av høyt spesialiserende medarbeidere, som har hver deres motivasjonsprofil, drivkrefter og ledelsesbehov. Et særlig bidrag til de eksisterende motivasjons- og ledelsesteorier har vært utviklingen av Primadonnaen som arketype. Primadonnaen er drevet av et kall og et brennende ønske om at gjøre en forskjell for en høyere sak. Derutover har prosjektet resultert i utviklingen av en ny flow-teori med helt nye tanker om både flow og kreativitet.

Dersom dere ønsker mer informasjon om hennes arbeid, kan dere gå inn på nettsiden: https://hellehein.dk/
En guide for arketype-bestemmelse finner dere her: https://hellehein.dk/wp-content/uploads/2017/05/GUIDE_TIL_ARKETYPEBESTEMMELSE.pdf

 

Invitasjon til vårtreff og årsmøte 2019

ÅRSMØTET ER FULLTEGNET!!

Sør-Trøndelag legeforening inviterer til vårtreff og årsmøte på ærverdige Britannia hotell for alle våre medlemmer.

Dato: 2. mai 2019 kl. 18.00.

I år har vi vært så heldige å få med oss Ole Petter Hjelle som er en av norges beste foredragsholdere!
Ole Petter Hjelle er ikke bare lege, hjerneforsker og toppidrettsutøver, men en fantastisk formidler. Han trollbinder publikum med et unikt engasjement, og etterlater lyttere higende etter mer. Nå vil han lære oss å gjøre det samme. Hans inspirerende foredrag gir konkrete og verdifulle råd om hvordan å bli en bedre formidler. Han bruker funn fra nyere hjerneforskning til å vise og forklare deg hvordan du kan fange lytterens oppmerksomhet og holde på den, en egenskap som er høyaktuell i vår tid. Hva er vel budskapet verdt om ingen lenger lytter?

Kan ny teknologi endre arbeidsprosessene til det bedre?

Innlegg: Lindy Jarosch-von Schweder, MD., PhD. Konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Midt-Norge RHF og leder i Sør-Trøndelag legeforening

SOM MANGE kjenner til, skal Helse Midt-Norge RHF (HMN) gå til anskaffelse av et nytt journalsystem: Helseplattformen. Det skyldes blant annet at vi trolig er de eneste i verden som fortsatt har journalsystemet Doculive, som er for dårlig og ikke minst for dyrt å oppgradere.

Primær- og spesialisthelsetjenesten har heller ikke samme journalsystem – og det har vært et stort savn. Helseplattformen skal ivareta dette ved at sykehus, 84 kommuner og fastlegene, får samme plattform. Det vil si at dersom du blir innlagt på sykehus, må du ikke ha med deg epikrise til fastlegen fordi legen vil ha direkte tilgang til alle opplysninger i felles journal hvor opplysningene er i sanntid.

Invitasjon til forskningskurs!

KURSET ER FULLTEGNET!!!

Sør-Trøndelag legeforening inviterer til et forskningskurs i vår som går over 4 kvelder á 4 timer.

Ingen forkunnskaper er nødvendig! Her kan du leke forsker og kanskje vil du faktisk bli en.
Her får du en introduksjon til forskning. Du lærer å stille et godt forskningsspørsmål og får informasjon om ulike stadier i et forskningsprosjekt.
Dere vil altså lære litt om blant annet forskningsprosess, statistikk, etisk komité og om søknader.
Gjerne tenk gjennom et tema du er interessert i, samt prøve å formulere et forskningsspørsmål. For den som ønsker å gå videre med forskningsspørsmålet planlegger vi et kurs som vil hjelpe deg til å ende i en protokoll.

Det er begrenset antall plasser - 12 stk. - så her er det først til mølla!
Dette kurset er kostadsfritt for den enkelte men påmeldingen er bindende!!

eHelse 2019 - Mens vi venter...

Tid: 8.-9. mai 2019
Sted: Vika kino, Ruseløkkveien 14, 0251 Oslo

Mens vi venter…
Det er nå mer enn 6 år siden stortingsmeldingen om «En innbygger – en journal» ble lansert. eHelse 2019 fokuserer på hva vi holder på med mens vi venter, herunder initiativene som er lansert som ventepølser mens hovedretten tilberedes.

Videre utfordrer vi påstanden om at e-helse skal bli den nye oljen, og søker å belyse hva som er e-helsemedaljens bakside – i form av eventuelle bivirkninger av e-helsetjenester. Temaet kunstig intelligens gis også plass, og så avrunder vi med en plenumssesjon; «En innbygger – en journal – verdt å vente på?», der ulike perspektiver slippes løs.

eHelse 2019 er en møteplass for fagfolk innen helse og IT hvor de kan dele erfaringer, drøfte ideer, strategier og løsninger for utviklingen av IT i Norges helse- og omsorgstjenester.

Kontaktperson: elisabeth.kras@dataforeningen.no

Konferansen gir tellende timer til legers spesialisering og etterutdanning. Allmennmedisin: godkjennes med 15 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Konferansen kan også godkjennes for alle spesialiteter med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Se denne linken for mer informasjon: https://event.dnd.no/ehelse/

Vintercafé om primadonnaledelse

Sør-Trøndelag legeforening inviterer til vintercafe på Litteraturhuset om primadonnaledelse med Helle H. Hein søndag den 17. mars kl. 18.00.

Helle er forsker på bl.a. motivasjon og ledelse og er særlig kjent for sin forskning på primadonnaer. Primadonnaledelse handler om å lede flinke, selvbevisste, krevende og ledelsesfiendtlige kunnskapsmedarbeidere. Kanskje kjenner noen seg igjen?
Å lede kunnskapsmedarbeidere er trolig den vanskeligste lederoppgave fordi den også krever faglig innsikt. På vintercafe med Sør-Trøndelag legeforening får du et innblikk i de fire arketypene, inkludert primadonnaer som kanskje gir deg bedre innsikt og forståelse som enten arbeidstaker eller arbeidsgiver.

Hjertelig velkommen til en innholdsrik kveld i samvær med gode kolleger!

Fastleger søkes til deltakelse i Helseplattformen

Helseplattformen søker etter fastleger som kan delta i å sette opp løsningen slik at den understøtter fastlegenes arbeidsflyt. Det er behov for deltakelse av to fastlegekontor fra Trondheim som kan bidra med fageksperter til beslutningsstrukturen og til å sette opp løsningen, teste den og gå i drift med løsningen sammen med Trondheim kommune og St.Olavs hospital. I tillegg er det behov for fageksperter fra nord i Trøndelag og Møre- og Romsdal, en senior fagekspert til å støtte prosjektteamet og en koordinator for fastlegene.

Avtaler om lønn, honorering, vikar og andre kompensasjoner vil utformes i samarbeid med Legeforeningen.

  

Samhandlingskonferanse 5. april 2019

KONFERANSEN ER FULLTEGNET!!

Sør- og Nord-Trøndelag legeforening inviterer til samhandlingskonferanse med tema:

Samhandling i digitaliseringens tid?
- problemer, utfordringer, muligheter og suksesshistorier

Hvordan kan vi dele hverandres kunnskap og erfaring og sammen skape et vellykket pasientforløp?

Dato: Fredag 5. april 2019
Sted: Seminarrom 21 i 1902-bygget, St. Olavs hospital

Målgruppe: Leger i alle deler av helsetjenesten

Kurset er godkjent som 6 timers valgfritt kurs i alle spesialiteter for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Vel gjennomført helsepolitisk seminar 3. desember 2018!

For 11. gang arrangerte Legeforeningens Regionutvalg Midt-Norge og Helse Midt-Norge RHF helsepolitisk seminar:
Komplekse algoritmer som skal løse kreftgåter, medisinsk avstandsoppfølging og bruken av kunstig intelligens i helsesektoren.

Midt-Norge i front på ultralyd og kunstig intelligens!

Geriatriforum 2019

Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening inviterer til Geriatriforum 2019.
Dette er et kurs som går over 5 kurskvelder fordelt utover året. Kurset har vært arrangert både i 2017 og 2018 og har vært veldig populært!

NB!! KURSET ER FULLTEGNET!!!
For å melde deg på venteliste send mail til: bente.gronnesby@st-legeforening.no

Kurskvelder er på følgende datoer:
24. januar, 28 februar, 25. april, 5. september og 7. november 2019.
Alle dager fra kl. 16-20, middag fra 1730-1815.

Kuset har følgende godkjenninger:
Allmennmedisin: godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i geriatri til videre- og etterutdanningen.
Allmennmedisinere som deltar på færre enn 15 timer får kurset godkjent med valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin: godkjent med 20 poeng som valgfritt kurs.

Velkommen til førjulscafé 6. desember 2018

Velkommen til førjulscafé på Litteraturhuset 6. desember kl. 19.00!
Det blir et felles arrangement i regi av Sør-Trøndelag legeforening og Dataforeningen  (eHelsefaggruppen, avdeling Midt-Nord).

Digitaliseringens tid. Når doktoren blir sporet og pasienten hacket. En ønsket utvikling?

Personvern - til nytte eller besvær.

Skuespiller Stian Hovland Pedersen fra Trøndelag teater kommer og det vil bli servering av gløgg og pepperkaker - ta med en kollega og kom til en hyggelig kveld i førjulstiden!

Pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid 2018

Bjørn Buan, Astrid Moen Fagerli og Helge Bjørnstad-Pettersen mottok Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen for 2018 under årsmøtet på Jossa/Credo den 6. juni 2018.

Helsepolitisk seminar i Midt-Norge, 3. desember 2018

Legeforeningens Regionutvalg Midt-Norge i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF har på ny gleden av å invitere til helsepolitisk seminar, denne gang mandag 3. desember 2018 på Scandic Hell på Stjørdal.

Årets tema er digitalisering og det er godkjent med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Velkommen til en spennende dag!

Jakten på skjønnheten

Invitasjon til en spennende høstcafé på Litteraturhuset og Sparebank 1 kinosal med
Sør-Trøndelag legeforening torsdag 4. oktober 2018 kl. 19. 

NB! VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT ARRANGEMENTET ER FULLTEGNET PÅ KINOFORESTILLINGEN MEN DET ER FREMDELES MULIG Å DELTA PÅ PANELDEBATTEN PÅ BIBLIOTEKET SOM STARTER KL. 20.30.

Vel overstått sommertreff og årsmøte 2018

Over 80 medlemmer var hjertelig tilstede på sommertreff og årsmøte på Jossa/Credo den 6. juni 2018.

Årets tema var "robotene kommer, det forplikter!"
Foredragsholdere var Ellen Jaatun, Håkon Leira og Thomas Langø.

Teksten under er skrevet av Lisbet Kongsvik og publisert i Tidsskriftet den 21. august 2018.

Velkommen til klinisk emnekurs i gynekologi

I samarbeid med det gynekologiske miljøet i Trondheim inviterer Sør-Trøndelag legeforening til klinisk emnekurs i gynekologi over 4 kvelder høsten 2018.

Kurset er godkjent med 16 timer som emnekurs/klinisk emnekurs for videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
Deltagelse på 4 av 4 kvelder gir emnekurs.

Kurset går over følgende kvelder: 18. september, 9. oktober, 30. oktober og 13. november.
Påmeldingsfrist: 31. august 2018

164 sider. Side 1 av 9