Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

156 sider. Side 1 av 8

Rekkefølge:

Kan ny teknologi endre arbeidsprosessene til det bedre?

Innlegg: Lindy Jarosch-von Schweder, MD., PhD. Konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Midt-Norge RHF og leder i Sør-Trøndelag legeforening

SOM MANGE kjenner til, skal Helse Midt-Norge RHF (HMN) gå til anskaffelse av et nytt journalsystem: Helseplattformen. Det skyldes blant annet at vi trolig er de eneste i verden som fortsatt har journalsystemet Doculive, som er for dårlig og ikke minst for dyrt å oppgradere.

Primær- og spesialisthelsetjenesten har heller ikke samme journalsystem – og det har vært et stort savn. Helseplattformen skal ivareta dette ved at sykehus, 84 kommuner og fastlegene, får samme plattform. Det vil si at dersom du blir innlagt på sykehus, må du ikke ha med deg epikrise til fastlegen fordi legen vil ha direkte tilgang til alle opplysninger i felles journal hvor opplysningene er i sanntid.

Invitasjon til forskningskurs!

KURSET ER FULLTEGNET!!!

Sør-Trøndelag legeforening inviterer til et forskningskurs i vår som går over 4 kvelder á 4 timer.

Ingen forkunnskaper er nødvendig! Her kan du leke forsker og kanskje vil du faktisk bli en.
Her får du en introduksjon til forskning. Du lærer å stille et godt forskningsspørsmål og får informasjon om ulike stadier i et forskningsprosjekt.
Dere vil altså lære litt om blant annet forskningsprosess, statistikk, etisk komité og om søknader.
Gjerne tenk gjennom et tema du er interessert i, samt prøve å formulere et forskningsspørsmål. For den som ønsker å gå videre med forskningsspørsmålet planlegger vi et kurs som vil hjelpe deg til å ende i en protokoll.

Det er begrenset antall plasser - 12 stk. - så her er det først til mølla!
Dette kurset er kostadsfritt for den enkelte men påmeldingen er bindende!!

eHelse 2019 - Mens vi venter...

Tid: 8.-9. mai 2019
Sted: Vika kino, Ruseløkkveien 14, 0251 Oslo

Mens vi venter…
Det er nå mer enn 6 år siden stortingsmeldingen om «En innbygger – en journal» ble lansert. eHelse 2019 fokuserer på hva vi holder på med mens vi venter, herunder initiativene som er lansert som ventepølser mens hovedretten tilberedes.

Videre utfordrer vi påstanden om at e-helse skal bli den nye oljen, og søker å belyse hva som er e-helsemedaljens bakside – i form av eventuelle bivirkninger av e-helsetjenester. Temaet kunstig intelligens gis også plass, og så avrunder vi med en plenumssesjon; «En innbygger – en journal – verdt å vente på?», der ulike perspektiver slippes løs.

eHelse 2019 er en møteplass for fagfolk innen helse og IT hvor de kan dele erfaringer, drøfte ideer, strategier og løsninger for utviklingen av IT i Norges helse- og omsorgstjenester.

Kontaktperson: elisabeth.kras@dataforeningen.no

Konferansen gir tellende timer til legers spesialisering og etterutdanning. Allmennmedisin: godkjennes med 15 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Konferansen kan også godkjennes for alle spesialiteter med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Se denne linken for mer informasjon: https://event.dnd.no/ehelse/

Vintercafé om primadonnaledelse

Sør-Trøndelag legeforening inviterer til vintercafe på Litteraturhuset om primadonnaledelse med Helle H. Hein søndag den 17. mars kl. 18.00.

Helle er forsker på bl.a. motivasjon og ledelse og er særlig kjent for sin forskning på primadonnaer. Primadonnaledelse handler om å lede flinke, selvbevisste, krevende og ledelsesfiendtlige kunnskapsmedarbeidere. Kanskje kjenner noen seg igjen?
Å lede kunnskapsmedarbeidere er trolig den vanskeligste lederoppgave fordi den også krever faglig innsikt. På vintercafe med Sør-Trøndelag legeforening får du et innblikk i de fire arketypene, inkludert primadonnaer som kanskje gir deg bedre innsikt og forståelse som enten arbeidstaker eller arbeidsgiver.

Hjertelig velkommen til en innholdsrik kveld i samvær med gode kolleger!

Fastleger søkes til deltakelse i Helseplattformen

Helseplattformen søker etter fastleger som kan delta i å sette opp løsningen slik at den understøtter fastlegenes arbeidsflyt. Det er behov for deltakelse av to fastlegekontor fra Trondheim som kan bidra med fageksperter til beslutningsstrukturen og til å sette opp løsningen, teste den og gå i drift med løsningen sammen med Trondheim kommune og St.Olavs hospital. I tillegg er det behov for fageksperter fra nord i Trøndelag og Møre- og Romsdal, en senior fagekspert til å støtte prosjektteamet og en koordinator for fastlegene.

Avtaler om lønn, honorering, vikar og andre kompensasjoner vil utformes i samarbeid med Legeforeningen.

  

Samhandlingskonferanse 5. april 2019

Sør- og Nord-Trøndelag legeforening inviterer til samhandlingskonferanse med tema:
Samhandling i digitaliseringens tid?
- problemer, utfordringer, muligheter og suksesshistorier

Hvordan kan vi dele hverandres kunnskap og erfaring og sammen skape et vellykket pasientforløp?

Dato: Fredag 5. april 2019
Sted: Seminarrom 21 i 1902-bygget, St. Olavs hospital

Målgruppe: Leger i alle deler av helsetjenesten

Kurset er godkjent som 6 timers valgfritt kurs i alle spesialiteter for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Vel gjennomført helsepolitisk seminar 3. desember 2018!

For 11. gang arrangerte Legeforeningens Regionutvalg Midt-Norge og Helse Midt-Norge RHF helsepolitisk seminar:
Komplekse algoritmer som skal løse kreftgåter, medisinsk avstandsoppfølging og bruken av kunstig intelligens i helsesektoren.

Midt-Norge i front på ultralyd og kunstig intelligens!

Geriatriforum 2019

Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening inviterer til Geriatriforum 2019.
Dette er et kurs som går over 5 kurskvelder fordelt utover året. Kurset har vært arrangert både i 2017 og 2018 og har vært veldig populært!

NB!! KURSET ER FULLTEGNET!!!
For å melde deg på venteliste send mail til: bente.gronnesby@st-legeforening.no

Kurskvelder er på følgende datoer:
24. januar, 28 februar, 25. april, 5. september og 7. november 2019.
Alle dager fra kl. 16-20, middag fra 1730-1815.

Kuset har følgende godkjenninger:
Allmennmedisin: godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i geriatri til videre- og etterutdanningen.
Allmennmedisinere som deltar på færre enn 15 timer får kurset godkjent med valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin: godkjent med 20 poeng som valgfritt kurs.

Velkommen til førjulscafé 6. desember 2018

Velkommen til førjulscafé på Litteraturhuset 6. desember kl. 19.00!
Det blir et felles arrangement i regi av Sør-Trøndelag legeforening og Dataforeningen  (eHelsefaggruppen, avdeling Midt-Nord).

Digitaliseringens tid. Når doktoren blir sporet og pasienten hacket. En ønsket utvikling?

Personvern - til nytte eller besvær.

Skuespiller Stian Hovland Pedersen fra Trøndelag teater kommer og det vil bli servering av gløgg og pepperkaker - ta med en kollega og kom til en hyggelig kveld i førjulstiden!

Pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid 2018

Bjørn Buan, Astrid Moen Fagerli og Helge Bjørnstad-Pettersen mottok Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen for 2018 under årsmøtet på Jossa/Credo den 6. juni 2018.

Helsepolitisk seminar i Midt-Norge, 3. desember 2018

Legeforeningens Regionutvalg Midt-Norge i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF har på ny gleden av å invitere til helsepolitisk seminar, denne gang mandag 3. desember 2018 på Scandic Hell på Stjørdal.

Årets tema er digitalisering og det er godkjent med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Velkommen til en spennende dag!

Jakten på skjønnheten

Invitasjon til en spennende høstcafé på Litteraturhuset og Sparebank 1 kinosal med
Sør-Trøndelag legeforening torsdag 4. oktober 2018 kl. 19. 

NB! VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT ARRANGEMENTET ER FULLTEGNET PÅ KINOFORESTILLINGEN MEN DET ER FREMDELES MULIG Å DELTA PÅ PANELDEBATTEN PÅ BIBLIOTEKET SOM STARTER KL. 20.30.

Velkommen til klinisk emnekurs i gynekologi

I samarbeid med det gynekologiske miljøet i Trondheim inviterer Sør-Trøndelag legeforening til klinisk emnekurs i gynekologi over 4 kvelder høsten 2018.

Kurset er godkjent med 16 timer som emnekurs/klinisk emnekurs for videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
Deltagelse på 4 av 4 kvelder gir emnekurs.

Kurset går over følgende kvelder: 18. september, 9. oktober, 30. oktober og 13. november.
Påmeldingsfrist: 31. august 2018

Klinisk emnekurs i spiseforstyrrelser for fastleger

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser inviterer til klinisk emnnekurs i spiseforstyrrelser.

Kurset er godkjent med 15 timer som klinisk emnekurs i spiseforstyrrelser for Allmennmedisin.

Sommertreff og årsmøte 2018

NB! Endret sted for årsmøtet!

Sør-Trøndelag legeforening inviterer til sommertreff og årsmøte onsdag 6. juni kl. 18.00 på Jossa/Credo for alle våre medlemmer med tema robotene kommer, det forplikter!
Etter årsmøtet blir det nydelig mat i det mye omtalte Jossa/Credo som ligger i Ladeveien nr. 9 på Lilleby.
http://www.restaurantcredo.no/jossa 

Emnekurs i helserett

Sør-Trøndelag Legeforening inviterer til emnekurs i Helserett med
Cato Innerdal.

Dato: 6.-7. juni, kl. 08.30-16.45 begge dager.
Sted: Thon Hotell Prinsen, Trondheim

Kurset er godkjent som emnekurs i allmennmedisin, 18 tellende timer i etter- og videreutdanningen.
Dette er Sør-Trøndelag Legeforenings Årsmøtekurs. Medlemmer i Sør-Trøndelag legeforening inviteres til å delta på årsmøtet i tilknytning til kurset onsdag 6. juni. Tid og sted for årsmøtet vil bli sendt ut senere.


Kursavgift kr. 3500 + obligatorisk dagpakke 540/dag, totalt kr. 4580.

Kurs i akuttmedisin for allmennleger 15. - 16. mai 2018

Klinisk emnekurs i akuttmedisin, 15.–16. mai 2018 i Trondheim.
Kurset er obligatorisk både ved første gangs sertifisering som spesialist i allmennmedisin og ved alle senere resertifiseringer.
Kurset er godkjent som akuttmedisinkurs for legevaktsleger. Leger i kommuner som har søkt om støtte kan få dekket hele kursavgiften på kr. 5000 ved å henvende seg til sin kommune. Det samme gjelder avgiften for nettkurset.

NB! Deltagere MÅ gjennomføre et nettkurs på 7 timer før kursstart og ha med kursbevis på dette.
Link til nettkurset er her: https://kurs.uni.no/course/view.php?id=12  

Kun 1 plass ledig!

 

  

Vårmøte: "Når lege-livet blir vanskelig"

Sør-Trøndelag Legeforening inviterer til vårmøte "Når lege-livet blir vanskelig" med foredragsholder Tron Svagård, leder for Villa Sana på Modum Bad. Møtet arrangeres i samarbeid med Trondheimsgruppa av Norges Kristelige Legeforening.

Tid og sted: torsdag 19. april kl. 19.30 i Rådhussalen på Biblioteket.

Vintermøte - den gode historien

Sør-Trøndelag Legeforening inviterer til vintercafé på Litteraturhuset (Sellanraa).

Torsdag 1. mars kl. 1900, med Hege Merakerås, Kjetil Karlsen og Christer Mjåset.

Nytt kontor

Legeforeningen i Midt-Norge har flyttet inn i nytt kontor.

156 sider. Side 1 av 8