Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

151 sider. Side 1 av 8

Rekkefølge:

Samhandlingskonferanse 5. april 2019

Sør- og Nord-Trøndelag legeforening inviterer til samhandlingskonferanse med tema:
Samhandling i digitaliseringens tid?
- problemer, utfordringer, muligheter og suksesshistorier

Hvordan kan vi dele hverandres kunnskap og erfaring og sammen skape et vellykket pasientforløp?

Dato: Fredag 5. april 2019
Sted: Prinsen hotell, evt. seminarrom 21 i 1902-bygget, St. Olavs hospital

Målgruppe: Leger i alle deler av helsetjenesten

Kurset er søkt godkjent som 6 timers valgfritt kurs i alle spesialiteter for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

 

Vel gjennomført helsepolitisk seminar 3. desember 2018!

For 11. gang arrangerte Legeforeningens Regionutvalg Midt-Norge og Helse Midt-Norge RHF helsepolitisk seminar:
Komplekse algoritmer som skal løse kreftgåter, medisinsk avstandsoppfølging og bruken av kunstig intelligens i helsesektoren.

Midt-Norge i front på ultralyd og kunstig intelligens!

Geriatriforum 2019

Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening inviterer til Geriatriforum 2019.
Dette er et kurs som går over 5 kurskvelder fordelt utover året. Kurset har vært arrangert både i 2017 og 2018 og har vært veldig populært!

NB!! KURSET ER FULLTEGNET!!!
For å melde deg på venteliste send mail til: bente.gronnesby@st-legeforening.no

Kurskvelder er på følgende datoer:
24. januar, 28 februar, 25. april, 5. september og 7. november 2019.
Alle dager fra kl. 16-20, middag fra 1730-1815.

Kuset har følgende godkjenninger:
Allmennmedisin: godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i geriatri til videre- og etterutdanningen.
Allmennmedisinere som deltar på færre enn 15 timer får kurset godkjent med valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin: godkjent med 20 poeng som valgfritt kurs.

Velkommen til førjulscafé 6. desember 2018

Velkommen til førjulscafé på Litteraturhuset 6. desember kl. 19.00!
Det blir et felles arrangement i regi av Sør-Trøndelag legeforening og Dataforeningen  (eHelsefaggruppen, avdeling Midt-Nord).

Digitaliseringens tid. Når doktoren blir sporet og pasienten hacket. En ønsket utvikling?

Personvern - til nytte eller besvær.

Skuespiller Stian Hovland Pedersen fra Trøndelag teater kommer og det vil bli servering av gløgg og pepperkaker - ta med en kollega og kom til en hyggelig kveld i førjulstiden!

Pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid 2018

Bjørn Buan, Astrid Moen Fagerli og Helge Bjørnstad-Pettersen mottok Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen for 2018 under årsmøtet på Jossa/Credo den 6. juni 2018.

Helsepolitisk seminar i Midt-Norge, 3. desember 2018

Legeforeningens Regionutvalg Midt-Norge i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF har på ny gleden av å invitere til helsepolitisk seminar, denne gang mandag 3. desember 2018 på Scandic Hell på Stjørdal.

Årets tema er digitalisering og det er godkjent med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Velkommen til en spennende dag!

Jakten på skjønnheten

Invitasjon til en spennende høstcafé på Litteraturhuset og Sparebank 1 kinosal med
Sør-Trøndelag legeforening torsdag 4. oktober 2018 kl. 19. 

NB! VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT ARRANGEMENTET ER FULLTEGNET PÅ KINOFORESTILLINGEN MEN DET ER FREMDELES MULIG Å DELTA PÅ PANELDEBATTEN PÅ BIBLIOTEKET SOM STARTER KL. 20.30.

Velkommen til klinisk emnekurs i gynekologi

I samarbeid med det gynekologiske miljøet i Trondheim inviterer Sør-Trøndelag legeforening til klinisk emnekurs i gynekologi over 4 kvelder høsten 2018.

Kurset er godkjent med 16 timer som emnekurs/klinisk emnekurs for videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
Deltagelse på 4 av 4 kvelder gir emnekurs.

Kurset går over følgende kvelder: 18. september, 9. oktober, 30. oktober og 13. november.
Påmeldingsfrist: 31. august 2018

Klinisk emnekurs i spiseforstyrrelser for fastleger

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser inviterer til klinisk emnnekurs i spiseforstyrrelser.

Kurset er godkjent med 15 timer som klinisk emnekurs i spiseforstyrrelser for Allmennmedisin.

Sommertreff og årsmøte 2018

NB! Endret sted for årsmøtet!

Sør-Trøndelag legeforening inviterer til sommertreff og årsmøte onsdag 6. juni kl. 18.00 på Jossa/Credo for alle våre medlemmer med tema robotene kommer, det forplikter!
Etter årsmøtet blir det nydelig mat i det mye omtalte Jossa/Credo som ligger i Ladeveien nr. 9 på Lilleby.
http://www.restaurantcredo.no/jossa 

Emnekurs i helserett

Sør-Trøndelag Legeforening inviterer til emnekurs i Helserett med
Cato Innerdal.

Dato: 6.-7. juni, kl. 08.30-16.45 begge dager.
Sted: Thon Hotell Prinsen, Trondheim

Kurset er godkjent som emnekurs i allmennmedisin, 18 tellende timer i etter- og videreutdanningen.
Dette er Sør-Trøndelag Legeforenings Årsmøtekurs. Medlemmer i Sør-Trøndelag legeforening inviteres til å delta på årsmøtet i tilknytning til kurset onsdag 6. juni. Tid og sted for årsmøtet vil bli sendt ut senere.


Kursavgift kr. 3500 + obligatorisk dagpakke 540/dag, totalt kr. 4580.

Kurs i akuttmedisin for allmennleger 15. - 16. mai 2018

Klinisk emnekurs i akuttmedisin, 15.–16. mai 2018 i Trondheim.
Kurset er obligatorisk både ved første gangs sertifisering som spesialist i allmennmedisin og ved alle senere resertifiseringer.
Kurset er godkjent som akuttmedisinkurs for legevaktsleger. Leger i kommuner som har søkt om støtte kan få dekket hele kursavgiften på kr. 5000 ved å henvende seg til sin kommune. Det samme gjelder avgiften for nettkurset.

NB! Deltagere MÅ gjennomføre et nettkurs på 7 timer før kursstart og ha med kursbevis på dette.
Link til nettkurset er her: https://kurs.uni.no/course/view.php?id=12  

Kun 1 plass ledig!

 

  

Vårmøte: "Når lege-livet blir vanskelig"

Sør-Trøndelag Legeforening inviterer til vårmøte "Når lege-livet blir vanskelig" med foredragsholder Tron Svagård, leder for Villa Sana på Modum Bad. Møtet arrangeres i samarbeid med Trondheimsgruppa av Norges Kristelige Legeforening.

Tid og sted: torsdag 19. april kl. 19.30 i Rådhussalen på Biblioteket.

Vintermøte - den gode historien

Sør-Trøndelag Legeforening inviterer til vintercafé på Litteraturhuset (Sellanraa).

Torsdag 1. mars kl. 1900, med Hege Merakerås, Kjetil Karlsen og Christer Mjåset.

Nytt kontor

Legeforeningen i Midt-Norge har flyttet inn i nytt kontor.

Geriatriforum 2018

Kursserie om geriatri over fem kurskvelder i 2018

Dato:

  • 25. januar 2018
  • 1. mars 2018
  • 19. april 2018
  • 6. september 2018
  • 1. november 2018

 

Alle dager fra kl. 16-20 inkl. pauser/middag

Invitasjon til jubileumsfest

I anledning 175-årsjubileet til Sør-Trøndelag legeforening har vi gleden av å invitere medlemmer med følge til jubileumsfest!

Samhandlingskonferansen i Trondheim

Velkommen til samhandlingskonferansen for alle leger 17. november 2017 på Scandic Lerkendal i Trondheim.

Derfor er jeg lege - Trives som tillitsvalgt

Tillitsvalgte fra de ulike forbundene på sykehuset har god kontakt seg imellom. Under akademikerstreiken i fjor fikk vi mye støtte fra de andre forbundene. Det er vi svært takknemlige for. Streiken bandt oss enda sterkere sammen, sier Lindy Jarosch-von Schweder, psykiater, St. Olavs hospital.

Velkommen til emnekurs i gynekologi!

I samarbeid med det gynekologiske miljøet i Trondheim inviterer Sør-Trøndelag legeforening til klinisk emnekurs i gynekologi over 4 kvelder høsten 2017.

151 sider. Side 1 av 8