Yngvar Tveten innleder om følgende tema: forekomst og håndtering av multiresistente bakterier. Sted: Konferansesenteret, Sykehuset Telemark, Skien


Tirsdag 17. april 2018 kl 1900-2130

Konferansesenteret  Sykehuset Telemark, Skien

Richard Heitmann:

Usjarmerende irritert tarm

 

En fastlegeordning for fremtiden

Mandag 5.2.18 kl 19-2130

Innledere: Else W. Nygård, Tom Ole Øren, Lars Duvaland

Øren og Duvaland reiser rundt i landet for å få gode innspill som  kan styrke og fornye fastlegeordningen

Kine Jordbakke: Framtidas legevakter i Telemark

Invitasjon til medlemsmøte i Telemark legeforening

Tirsdag 9. januar 2018 kl 1900-2130

Konferansesenteret, ST, Skien

Ingen aktiviteter funnet