Troms legeforening arrangerer kliniske emnekurs i farmakoterapi, Fra kunnskap til problemløsning, fredag 26. og lørdag 27. april i Tromsø. Sted: Grand hotell.

Finnmarksykehuset HF blir i ny regjeringsplattform foreslått lagt inn under UNN HF, helt uten nødvendig utredning eller prosess. Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Legeforeningen i Troms og Finnmark er svært overrasket over at regjeringspartiene foreslår spesifikke endringer i spesialisthelsetjenestestrukturen i en fremforhandlet regjeringsplattform uten offentlighetens innsyn, og uten at det er gjort et grundig utredningsarbeid på forhånd.

Dette har igjen vært et begivenhetsrikt år. Fastlegeordningen står på hodet, hundrevis (og økende antall) av nyutdannende cand.med. står i ventekø til LIS1, og deres sterke ønske om å komme inn i arbeidsmarkedet misbrukes, både i sykehus og kommuner.

I overgangen fra trekningsbasert til søknadsbasert turnustjeneste i 2013, definerte man bort det tidligere problemet med ”turnuskø” uten å løse det grunnleggende problemet.

Ingen aktiviteter funnet