Universitetssykehuset Nord-Norge gjør en stor og viktig oppgave for hele landsdelen. Ansvaret ligger forankret i alle som jobber der.

Dokumentasjonskravet som nå foreligger for LIS1, er blitt så omfattende at verdifull tid fra pasientbehandling og veiledning går tapt både i sykehus og distrikt.

11. februar ble jeg utpekt som foretakstillitsvalgt (FTV) for Yngre legers forening (Ylf) ved UNN, av Ylfs styre.

Årsmøtet avholdes fredag 14. juni 2019 på SAS Radisson i Tromsø.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet