Årsmelding, regnskap og budsjett

Dokumentene som skal legges frem og godkjennes på årsmøtet 23. august ligger vedlagt.