The Global Antibiotic R&D Partnership (GARDP)  is an initiative launched by the WHO and DNDi.

At the beginning of 2018, GARDP launched an education and outreach project named REVIVE (revive.gardp.org) with an objective to capture old and new knowledge and skills in antimicrobial drug discovery and R&D as well as to support and connect the antimicrobial R&D community. As part of our educational activities we organize regular (free of charge) webinars about topics relevant to antimicrobial R&D. The presentations in these webinars are always complemented by an extensive question and answer session, which is very appreciated by our participants. 

In Europe, the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) supports us by disseminating information about our webinars. As antimicrobial resistance is a global problem and research is actively taking place in many areas, we are very keen to engage researchers worldwide.

Kurset gir en introduksjon til intern og ekstern kvalitetskontroll av biokjemiske analyser, metodevalidering ved etablering av nye analyser og etablering av referansegrenser og kliniske beslutningsgrenser. Kurset er godkjent for følgende spesialiteter medisinsk biokjemi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi og klinisk farmakologi.

Tid: onsdag 30. oktober til og med fredag 1. november, 2019.

Sted: Sentralblokken, 3 etasje Haukeland universitetssykehus, Bergen. Kurset har plass til 30 deltakere.

Arrangør: UiB/Helse Bergen.

Påmelding til kursansvarlig Anne-Lise Bjørke Monsen på mail: almo@helse-Bergen.no

Kursavgift: 5000 kroner.

https://beta.legeforeningen.no/kurs/2019/5/33565/#tab1

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) søker en yngre medisinsk mikrobiolog (nylig ferdig med eller i spesialistutdanning) som hospitant for en periode på ett år med mulighet til forlengelse i ytterligere ett år. Vi søker kolleger med en særlig interesse for antibiotika og antibiotikaresistens. Hensikten er å gi yngre kolleger anledning til å bli bedre kjent med AFAs faglige arbeid og å stimulere til faglig fordypning innen dette viktige fagområdet.

NSCMID arrangeres i Trondheim 12.-15. september 2019.

Følg lenken for program og påmelding: http://www.nscmid2019.com/

Ingen aktiviteter funnet