I forrige nummer av Ramazzini fikk dere en smakebit på resultatene fra lønnsundersøkelsen. Her kommer hele artikkelen.

Vårkonferansen i 2019 vil bli avholdt i tidsrommet 22-24 mai 2019 på Kirkenes Thon Hotel (Kirkenes). Påmelding er åpnet :-)

Thon Hotel Kirkenes

Ramazzini nr 4 (litt forsinket)

Dette nummeret av Ramazzini tar for seg plast. Vi får lese om historien til materialet, hva det brukes til og hvilke utfordringer det kan bringe med seg både på makroskopisk og mikroskopisk nivå. Det finnes åpenbart både fordeler og ulemper med plast avhengig av bruksområder (og kasteomrpder). Ørn Terje Foss gir oss et skråblikk på hele problematikken til sist.

I tillegg presenteres den ferskeste lønnsundersøkelsen til NAMF. Nyttig lesing for alle medlemmer og grei bakgrunnsinfo når vi senere går inn i årets lønnsforhandlinger.

Ramazzini nr 3

Tema denne gangen er unge arbeidstakere, da definert som de under 25 år. Denne gruppen har høyere risiko for både arbeidsulykker og flere typer arbeidsrelatert sykdom - årsakene kan være mange: manglende erfaring og utdanning og dårlig HMS-kunnskap. Problemstillingen belyses fra både Arbeidstilsynet sitt ståsted, STAMI og Bedriftslegen.

Ingen aktiviteter funnet

Disse sidene utarbeides i samarbeid med og henter nyheter og kalenderhendelser fra

Norsk forening for arbeidsmedisin

Se referat fra siste styremøte Namf/NFAM

Her finner du alle dokumenter knyttet til årsmøte 2017