Månedens case kommer fra Haugesund Sjukehus, hvor radiologene Stein Arve Lund og Jon Egge deler sine erfaringer med oss.

Overlege Asbjørn Ødegård fra St.Olavs hospital deler månedens case med oss. 

NFIR utvidet i 2017 mulighetene for å støtte sine medlemmer økonomisk. Også overleger kan nå søke. NFIR ønsker å støtte sine medlemmer i aktiviteter som forskning, kurs- og konferansedeltakelse, studiereiser og hospitering, og håper på mange gode søknader. Vi  ønsker å bidra til fagelig vekst og utvikling gjennom denne nye ordningen.

Nettstedet Kirurgen.no har nylig publisert en aktuell artikkel om intervensjon, skrevet av overlege Dan Levi Hykkerud. Artikkelen tar for seg behandling av perifer karsykdom med vekt på endovaskulære teknikker. Dan Levi Hykkerud er radiolog og ansatt ved Akershus Universitetssykehus. Lenke til artikkelen finner du her:

Ingen aktiviteter funnet

Annonser