Kommuneoverlegen i Molde, Cato Innerdal, har laget en samling nyttige dokumenter og verktøy knyttet til rekvirering av anxiolytica, sedativa, hypnotica og opioidbaserte analgetica. Du finner blant annet pasientinformasjon og kalkulatorer for nedtrapping og ekvivalensberegning av opioider og benzodiazepiner. Siden heter "Riktig rekvirering av vanedannende legemidler"

 

Hvordan kartlegge og følge opp rusproblematikk i somatiske akuttenheter? Det er tema for et nytt utviklingsprosjekt med forskningstilnærming som Nasjonal kompetansetjeneste TSB skal koordinere.


Kjære rusmedisinere!

Nå begynner Årsmøtekonferansen 2019 å ta form. I år skal konferansen gå av stabelen i Tromsø, 30. og 31.oktober. I høyre marg kan du se foreløpig program som om kort tid blir lagt ut i Legeforeningens kurskatalog for påmelding. Sett av dagene i kalenderen, og velkommen til Tromsø i oktober!

Her er listen over antall godkjente spesialister i Norge, bl.a Rus- og avhengighetsmedisin...

Ingen aktiviteter funnet

Du kan melde deg inn i NFRAM ved å fylle ut nedenstående skjema. I 2013 er medlemskontingenten satt ned til 300 kroner i anledning overgangen til fagmedisinsk forening.

Her vil du finne anbefalt litteratur for deg som vil fordype deg i rusmedisin: Nettsteder, bøker, artikler og nyhetsbrev - vi tar gjerne imot tips!

Et utvalg av relevante artikler fra Tidsskriftet:

http://tidsskriftet.no/article/2985527 (Pregabalin bør flyttes til reseptgruppe B)

http://tidsskriftet.no/article/3017350 (Fastlegeordningen og rusmisbrukerne)

http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2013/966-9.pdf. (Forgiftning med PMMA)

http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2013/977-80.pdf. (Skal rusmiddelavhengige tilbys hjerteklaff-kirurgi?)

http://tidsskriftet.no/article/2985527 ("Pregabalin til reseptgruppe B!")

http://tidsskriftet.no/article/2951887 (Alkohol-avholdende - en risikogruppe?)

http://tidsskriftet.no/article/2512751 (Om spesialiteten)

http://tidsskriftet.no/article/2973704 (Om metadon og buprenorfin)

http://tidsskriftet.no/article/2968394 (Om rusproblemer hos eldre)

http://tidsskriftet.no/article/2823380 (Fastlegers syn på legemiddelassistert rehabilitering)

http://tidsskriftet.no/article/2200724 (Gruppeterapi ved legemiddelavhengighet)

http://tidsskriftet.no/article/299320/ (Hvordan skille mellom sykdom, skade og rus på Legevakten)