Kurskomiteen takker for godt oppmøte og mange gode muntlige tilbakemeldinger etter vel gjennomført LIS-kurs og Hovedkurset på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Men, det er også veldig viktig at dere svarer på denne korte evalueringen, slik at kurset neste år kan bli enda bedre! Og sett allerede av 27.-29.november 2019 på Confort Runway Hotel!

https://no.surveymonkey.com/r/julekursevaluering2018

NRF og leder Helena Andersson ønsker velkommen til årets seminar 21.november på Clarion Hotell & Congress Oslo Airport, se vedlagt program (med forbehold om små endringer). Det er implementering av spesialistutdanningen som er fokus før lunsj, og etter lunsj vies tiden til kliniske multisenterstudier og registerforskning, og mulige kommende nasjonale prosjekter. Påmelding her:  https://no.surveymonkey.com/r/nrfseminar2018

Minner at det i år som tidligere er frist 1.november for innsending av abstracts til årets julemøte. Det skal presenteres aktuell forskning under hovedkurset, og de som sender inn abstracts har mulighet for å vinne Abstractprisen 2018 som lyder på 10 000 kr. Send abstractet til sekretær i Norsk Revmatologisk forening Anna-Birgitte Aga: anna.birgitte.aga@gmail.com

NRF lyser ut den årlige Klinikerprisen på kr 25 000. Kandidatene skal være aktive kliniske revmatologer som har gjort en spesiell innsats for pasientene og faget vårt. Forslag bes sendes innen 1.november til sekretær i NRF anna.birgitte.aga@gmail.com. Prisen vil bli utdelt under årets Julemøte på Gardermoen. Se vedlegg. 

Ingen aktiviteter funnet

Annonser
  • Kurs i revmatologi DNLFs kurskatalog, lenke
  • Anbefales: Kursoversikt fra EULAR  www.eular.org/calendar/cfm
  • Radiorheumatology, course of diagnosis through imaging, 11.-13.des 2018, Camogli, Italia http://sircourses.com/camogli2018/
  • 5th International Congress on Controversies in Rheumatology and Autoimmunity CORA 2019, 14.-16.mars 2019, Firenze, Italia https://cora.kenes.com/2019/
  • 19. International Vasculitis ans ANCA Workshop, Philadelfia, Pennsylvania, USA. 7.-10.april 2019. http://www.vasculitis2019.org
  • EULAR Madrid, 12.-15.juni 2019
  • NRFs Julekurs (seminar, LIS-kurs og Hovedkurs), 27.-29.november 2019, Confort Runway Hotell Gardermoen
  • SCR 2020, Ålesund 2.-5.sept 2020, Scandic Parken Hotell

Her er presentasjonene fra både LIS-kurset og hovedkurset 2018. Vi legger disse ut så snart de er oss i hende. Dere må være innlogget på legeforeningens side for å få tilgang til PDF-filene, som her ligger som dokumentlenker nederst.