Informasjon fra kursansvarlig for LIS kurset Jintana Andersen at det er noen få ledige plasser på LIS-kurset, ny påmeldingsfrist er satt til 22.september. Dette blir bra, meld dere på!

Bruk følgende link: 

https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/praktisk-revmatologi-ved-artritt-og-bindevevssykdommer-2019-11-27

Her finner dere også programmet, som blant annet inneholder behandlingsprinsipper om inflammatorisk leddsykdom, PMR/AT og vaksinering av immunsupprimerte. 

Da er programmet klart, og leder i NRF Helena Andersson, i samarbeid med leder i Fagrådet Tina Pedersen, ønsker velkommen til et viktig og spennende seminar dagen før Julekurset, onsdag 27.november kl 10-16.15 på Comfort Runway Hotel. Temaet er Nasjonal veileder i revmatologi: digital løsning og prosedyrer. Vi håper at dette prioriteres høyt, her er det viktig med bred diskusjon!

Julekurset 2019 er i rute, og vi gleder oss til et faglig sterkt program og hyggelig samvær! Kurset avholdes 27.-29.november på Comfort Runway Hotel. Påmelding er åpnet til Hovedkurset: Nyheter i revmatologi, frist 23.10.19. Nytt og enklere i år er at påmelding til overnatting og festmiddag også skjer via samme link: 

https://beta.legeforeningen.no/kurs/2019/4/33540/?fbclid=IwAR3Cvz6KWhZ8myX-uRloV5GaVqF6TKZ76kq-1kD5XZgIR10h0vK3Fv1rby4#tab1

Programmet inneholder blant annet GCA, Takayasu, IgG4 relatert sykdom, MR ved SpA, nedtrapping av DMARDs og moderne revmakirurgi. Se vedlagt komplett program 

Det utlyses et forskningsstipend på 100 000 kr som skal deles ut i Ålesund sept 2020! Søknadsfrist er 15.november, se vedlegg for detaljer!

Oppfordrer også til et besøk innom hjemmesiden til Scandinavian Congress of Rheumatology 2.-5.september 2020! Denne kongressen må alle mann alle i Norsk Revmatologi delta på!

Link til hjemmesiden:  https://scr2020.no/

Link til Facebook-siden: https://www.m.facebook.com/scr2020/

Ingen aktiviteter funnet

Annonser
  • Kurs i revmatologi DNLFs kurskatalog, lenke
  • Anbefales: Kursoversikt fra EULAR  www.eular.org/calendar/cfm
  • RevNatus/NorVAS/NorArtritt brukermøte, 24.okt 2019, Comfort Runway, Gardermoen
  • 8.nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS-konferansen), 7.-8.november 2019, Confort Runway hotel, Gardermoen. For program, påmelding og innsending av abstracts, se www.muss.no
  • NRFs Julekurs (seminar, LIS-kurs og Hovedkurs), 27.-29.november 2019, Confort Runway Hotell Gardermoen
  • Helseforetakenes TNF-Bio Spesialistseminar, 22.-23.januar, Thon Hotell Arena, Lillestrøm
  • Seminar NKSR, 04.februar 2020, Park Inn Hotell Oslo. Påmeldingsfrist 16.12.19 https://stolav.no/arrangementer/nasjonalt-seminar-med-tema-svangerskap-og-revmatiske-sykdommer-2020-02-04
  • SCR 2020, Ålesund 2.-5.sept 2020, Scandic Parken Hotell

Her er presentasjonene fra både LIS-kurset og hovedkurset 2018. Vi legger disse ut så snart de er oss i hende. Dere må være innlogget på legeforeningens side for å få tilgang til PDF-filene, som her ligger som dokumentlenker nederst.