Sykehusene verst når det gjelder likestilling

Omfattende bruk av midlertidige stillinger får negative følger for gravide og kvinner i fødselspermisjon, og sykehusene peker seg ut som verstingen.

- Vi har en rekke uttalelser fra Likestillings- og diskrimineringsombudet og fra Likestillingsnemnda som peker på at gravide ikke får ansettelse i eller forlenget sitt vikariat når dette går ut, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

- Legeforeningen har ved gjentatte anledninger stilt spørsmål ved den utstrakte bruken av midlertidige stillinger ved sykehusene. Fast stilling er hovedregelen i arbeidslivet, og Legeforeningen kjenner ikke til at andre gruppe enn leger i spesialisering, har midlertidige stillinger i samme omfang, sier Janbu.

- Dette bryter ikke bare med hovedregelen i arbeidslivet, men også med andre forutsetninger for å oppnå et godt og forutsigbart arbeidsliv, understreker hun.

Bryter likestillingsloven
- I forbindelse med fødsels- og barselpermisjon har vi registrert at flere sykehus bryter likestillingsloven i sammenheng med forlengelse av midlertidige stillinger og ansettelse i vikariater. Mange saker er gjennom flere år sendt til Likestillings- og diskrimineringsombudet og hvor vi har fått medhold i at praksisen er i strid med likestillingsloven. Det er på høy tid at det nå settes en stopper for dette, sier Janbu.

Legeforeningen har ønsket å begrense vikariatene fordi det i praksis viser seg at man står svakt i stillingsvernet, og at vikariater benyttes i langt større grad enn nødvendig for den enkelte virksomhet.

Mange klagesaker
Likestillings- og diskrimineringsombudet har de siste tre årene behandlet 568 klage- og veiledningssaker som omhandler rettigheter i forbindelse med graviditet eller fødselspermisjon.

- Helsesektoren, med sykehusene i spissen, er verstingen på likestiling, og omfattende bruk av midlertidige stillinger får negative følger for gravide og kvinner i fødselspermisjon, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås til Dagens Næringsliv tirsdag 4. august.

Lise Berit Johannessen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene