I 2019 ble fagdager og årsmøte holdt 23. - 24. januar på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger. 

2018 ble fagdag og årsmøte holdt 30. mai på Rikshospitalet Tema for dagen var Medisinskfaglige utfordringer ved autisme og utviklingsforstyrrelser.

Denne gangen hadde vi også video-overføring, og 4 avdelinger fulgte undervisningen på denne måten. 

2 presentasjoner fra fagdagen er lagt ut på hjemmesiden under Fagartikler og foredrag. Årsmøtereferat og andre dokumenter fra årsmøtet er lagt ut under Dokumenter.

Foreningens årsmøte og fagdager ble holdt på Comfort Hotel Union Brygge i Drammen 25. - 26. oktober. 

Årets fagdager og årsmøte ble holdt på Clarion Hotel Tyholmen i Arendal 12. - 13. oktober.

Vi hadde et variert og spennende program, og de lokale arrangørene Tone Bjerkelund og Ragnar Solhoff hadde gjort en fin jobb og hadde lagt vel til rette for et trivelig arrangement der man fikk treffe kolleger fra hele landet. I år deltok ca. 40 leger. Presentasjoner fra foredragene er lagt ut under fanen Fagartikler og foredrag.