Vi har gleden av å ønske velkommen til nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin i Bodø 2019!

Viktig kronikk i Kommunal Rapport av Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege i Askøy, spesialist i indremedisin, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin og leder i NFAS.

Intervjuet i Tidsskriftet nr 12 2017 var av sykehjemslegen Stephan Ore. Verdt å lese!

Intervjuet i Tidsskriftet nr 12 2017 var av sykehjemslegen Stephan Ore. Verdt å lese!

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Ordinært medlemskap er åpent for alle medlemmer av Den norske legeforening som arbeider med eller har interesse for alders- og sykehjemsmedisin. Det er mulig å bli assosiert medlem etter søknad, for utenlandske leger, personer fra andre yrkesgrupper og institusjoner.  

Kontingenten er 300 kroner i året.

Melde deg inn ved å sende en epost til medlem@legeforeningen.no

Oppgi: Navn og medlemsnummer i Legeforeningen. E-posten bør helst komme fra den som er registrert i din profil på www.legeforeningen.no

Merk: «Medlemskap i Nfas». Send gjerne kopi til: nfas.mail@gmail.com