Til fremme av norsk forskning innen allergologi og lungemedisin blant barn.

Norsk forening for allergologi og immunpatologi (NFAI) har gleden av å lyse ut midler til forskning og fagutvikling. Utbetalte midler per tildeling fastsettes av renteinntekter på NAFIs forskningsfond. I 2018 er det totalt 20 000 NOK til fordeling .

 

Årest høstmøte vil bli arrangert sammen med Barneavdelingen for allergi og lungesykdommer  på OUS.

Kai-Håkon Carlsen og Aud Berstad

Hyposensibilisering, allergenspesifikk immunterapi, allergivaksinasjon (2011). Kr 100

Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering koster kr. 100,- for papirversjon.

World Allergy Organization har publisert en ny White Book on Allergy. Du blir sendt videre til WAO sin hjemmeside der du kan laste ned boken.