Idrettsmedisinsk høstkongress

Tid: 9.-11.november 2018    Sted: Bergen

For mer informasjon se her.

IMHK Bergen har fått godkjente timer for flere spesialiteter:
Allmennmedisin 25 t
Indremedisin 25 t
Fysikalskmedisin 25 t
Ortopedi 25
Pediatri 8 t