Idrettsleger

Krav til auorisasjon, se her.

Søknad om autorisasjon ønskes fortrinnsvis tilsendt pr mail: sekretariat.nimf@gmail.com

evt kan sendes:

Tone Grønmo
Lege
Nevroklinikken
Akershus Universitetssykehus
1478 Lørenskog

Leger autorisert som ”Idrettslege NIMF” pr. 14.05.2018:

 

Se følgende her.