Case of the month

Her publiseres fortløpende lærerike kasuistikker.

search

Periode

  • År: Måned:

98 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Case of the month april 2019

Denne måneden presenterer vi et case fra Sykehuset Østfold, fra kollegene Lars Olaf Holmen, Anne Sofie Larsen, Lars Pederstad, Anders Jordal og Tord Letting. 

Case of the month mars 2019

Månedens case kommer fra Haugesund Sjukehus, hvor radiologene Stein Arve Lund og Jon Egge deler sine erfaringer med oss.

Case of the month februar 2019

Overlege Asbjørn Ødegård fra St.Olavs hospital deler månedens case med oss. 

Case of the month januar 2019

Case of the month september 2018

Dan Levi Hykkerud og Anton Nyquist fra AHUS deler månedens kasus med oss.

Case of the month feb 2018

Kollega Sigve Lye ved SUS deler et fint kasus med oss denne vintermåneden. Det arbeides med forbedring av slagbehandlingen i Norge, der intervensjonsradiologene er og blir en viktig brikke. Endovasculær slagbehandling skal i årene fremover gjøres mer tilgjengelig for en større del av befolkningen, og flere av NFIRs medlemmer vil være med på å tilby metoden.  Månedens kasus  er et illustrativt eksempel på hvor potent nevrointervensjon kan være.

Case of the month - julenummer 2017

Våre gode kollegaer i Fredrikstad serverer i år fint julenummer, med rubor, calor og sang! Listen legges nå høyt for SUS, som står for case-of-the-month-tur i februar!

NFIR-styret ønsker alle medlemmer en lun endovasculær adventstid. Takk til Fredrikstad / Kalnes for årets julenummer!

Case of the month november 2017

Jon Egge i Haugesund har bidratt med en fin kasuistikk for november måned. Behandling av aneurysme i aorta med udekket stent.

Case of the month mai 2017

Våre kollegaer Pat Manoharan og Eric Zimmermann på Hamar viser i månedens kasus at de kvalifiserer for tittelen grenspesialister. Fint case om bilateral iliac branched stentgraft!

Case of the month mars 2017

Våre kollegaer i Tønsberg har månedens kasus - krevende ØH-EVAR.  Godt samarbeid og godt håndtverk, lekkert lagt frem i Prezi-format. Presentasjonen finner du her: http://prezi.com/202ryvg1sdsq/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 

 

Case of the month februar 2017

Ulrik Carling et al på Rikshospitalet kommer med månedens kasus - rett fra leveren.

Sjekkliste intervensjonsradiologi

Her er sjekklisten i PFD format.

Sjekkliste intervensjonsradiologi

En gruppe ledet av Ylva Haig, med Nora Trasti, Eric Dorenberg, Lars Fjetland og Tone Meyer, har jobbet frem et forslag til sjekkliste i forbindelse med intervensjonsradiologiske prosedyrer. Takk for godt arbeid! NFIR anbefaler at alle avdelinger innfører sjekkliste. NFIRs sjekkliste kan bearbeides og tilpasses lokale forhold. Husk at det ofte er de banale feil som feller oss, og dem kan vi unngå med sjekklister. Vedlagt fil i wordformat. Se annen lenke for PDF format.

Case of the month august 2016

Frode Johannessen og Sumit Roy deler et interessant nevro-kasus med oss. Takk til SUS for godt bidrag. Les og lær nevrointervensjon!

Program for høstmøtet 2016

Høstmøtet 2016 Program og påmeldingsinfo

Case of the month juni 2016

Lars Olav Holmen og Tord Stener Letting fra Sykehuset Østfold bidrar med lærerik emboliseringscase for juni. Les og lær. Og bli inspirert til å ta EBIR eksamen!

Case of the month mai 2016

Jon Egge fra Haugesund bidrar med fint emboliseringskasus for mai måned.

Case of the month april 2016

Fin kasuistikk fra St. Olav og Tommy Hammer om endovasculær behandling av livstruende andominalblødning.

Case of the month mars 2016

NFIR ønsker alle medlemmer et forsinket godt nytt år! Solen vender tilbake, og det er lyst til og fra jobb. Men om kvelden er det fortsatt mørkt, og da er det tid for fordypning i en ny case of the month!

Månedens kasus tar for seg en sjelden, men aktuell og viktig komplikasjon til et medikament de fleste av oss bruker til daglig.

Case of the month des 2015

Takk til Thomas Finsen fra St.Olavs hospital og Ole Einar Heieren fra Ullevål, som deler en interessant kasuistikk med oss i adventstiden! Den er relevant og instruktiv for enhver intervensjonsradiolog, om hun arbeider på stort eller lite sykehus.

98 sider. Side 1 av 5