OXFORD TEXTBOOK of Palliative Medicine (5 ed.) 

For alle medlemmer i NFPM har vi nå anskaffet et kollektivt abonnement på internett-utgaven av Oxford Textbook of Palliative Medicine (5 ed.)  

Logg inn på Legeforeningen.no før du klikker deg inn på 'Oxford Textbook' øverst på denne siden. Der vil du finne brukernavn, passord og brukerforklaring.

 

28.02.19 var representanter fra NPF og NFPM i møte med eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine blir arrangert for 9. gang med oppstart i september 2019. Søknadsfrist:15. mars 2019.

Styreoppgavene er fordelt; ta gjerne kontakt med oss for stort og smått som gjelder palliasjon generelt og vår forening spesielt!

Ingen aktiviteter funnet

Undervisningsopplegget er utviklet av en arbeidsgruppe i Norsk forening for palliativ medisin. Modulene er utarbeidet til bruk i internundervisning for utdanningskandidater i Kompetanseområde palliativ medisin, men kan være nyttige for alle leger og sykepleiere som arbeider med palliasjon. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet.  

Velkommen til nettbasert undervisning i palliativ medisin

Se liste med linker under her:

Innmelding i Norsk forening for palliativ medisin kan gjøres ved å sende epost til medlem@legeforeningen.no.

Vår medlemskontingent på kr 350,- vil heretter bli innkrevd via felles faktura fra Legeforeningen. 

Vi arbeider aktivt for å styrke palliasjonsvilkårene i Norge: Styret i NFPM sender inn høringssvar på saker som er aktuelle for Palliasjon og for leger som arbeider i palliasjonsfaget.