Her legges kursinformasjon for noen aktuelle kurs i palliativ medisin. 
Tips oss gjerne om kurs som skal holdes i din region.
Les mer om kurs ved UiO, ved Oslo Met, Høstmøtet til Legenes Forening for Kvalitetsforbedring og Pasientsikkerhet, og...

Vi vil spesielt promotere vårt eget kurs for leger som jobber i palliasjonsfaget:

Kurs på Røros 15.-17. mars 2019: Palliasjon for viderekomne.

Vårt fag, palliativ medisin, er i stadig utvikling og Onkologisk Forum er et viktig møtested for vår mulighet til både oppdatering og påvirkning. Tidlig integrasjon av palliativ medisin er et viktig tema under forumet, ny struktur på legers spesialistutdanning og ny kunnskap om eldre emner som kommunikasjon, stråleterapi og kortikosteroider er også på programmet. Og viktigst av alt er nok NOU i Palliasjon som ble utgitt desember 2017, men som ennå ikke har fått sin stortingsmelding. Dette er ønskelig for å gjøre dokumentets innhold mer spisset og forpliktende. Det er ennå mulighet for å melde seg på til Onkologisk Forum. Kom til vår paralellsesjon for å høre mer!

18.10.18 ble en ny, viktig artikkel av bl.a. Stein Kaasa, Jon Håvard Loge og Tonje Lundeby publisert i LANCET ONCOLOGY COMMISSION. Artikkelen omhandler integrasjon av onkologi og palliasjon i land med høy til middels inntekt. Altså svært aktuell for oss alle som driver med palliativ medisin i Norge.

Onkologisk Forum arrangeres i Bergen 15. og 16. november 2018.

Dyktige fagfolk fra hele landet bidrar til at Onkologisk Forum er en ettertraktet møteplass for alle som jobber med kreft. Det årlige arrangementet bidrar til faglig påfyll og møter med industrien. Programmet er variert og aktuelle temaer er diagnostikk, behandling, forskning og oppfølging av kreft.

Ingen aktiviteter funnet

Undervisningsopplegget er utviklet av en arbeidsgruppe i Norsk forening for palliativ medisin. Modulene er utarbeidet til bruk i internundervisning for utdanningskandidater i Kompetanseområde palliativ medisin, men kan være nyttige for alle leger og sykepleiere som arbeider med palliasjon. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet.  

Velkommen til nettbasert undervisning i palliativ medisin

Se liste med linker under her:

Innmelding i Norsk forening for palliativ medisin kan gjøres ved å sende epost til medlem@legeforeningen.no.

Vår medlemskontingent på kr 350,- vil heretter bli innkrevd via felles faktura fra Legeforeningen. 

Vi prøver aktivt å arbeide for å styrke palliasjonsvilkårene i Norge: Styret i NFPM sender inn høringssvar på saker som er aktuelle for Palliasjon og for leger som arbeider i palliasjonsfaget.