ÅRSMØTE I NFPM 2019

Tid: Torsdag 21. november 2019 kl 17:35- 18:30

Referatet kommer meget straks...

Saksliste...trykk på "les mer"

Onkologisk Forum, Tromsø - Nasjonal konferanse i Barnepalliasjon, Oslo - Kurs i allmennmedisin om Kreft og Palliasjon, Oslo - les mer...

         

 

 


Komiteene jobber allerede på for fullt for å lage en spennende konferanse for oss "palliatører" i 2020. Tittel en funnet - se over - og dermed også tema for hver dag konferansen varer: Dag 1: Fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Dag 2: Forskjellige er stiene; en går i dalene, en i liene. Dag 3: Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det. Programmet er under utforming og det skal være noe for enhver. Landskonferansens hjemmeside er allerede oppe. Klikk og ta en titt:

http://landskonferansenipalliasjon.no/

Ti leger fra Norge fullførte kurset og mottok sitt diplom

Fra venstre, bakre rekke: Torstein Hagen Michelet, AHUS; Anne Fasting, Sykehuset Møre og Romsdal;  Hans van der Werff, AHUS; Asbjørg Mindnes, St. Olavs hospital / Lukas Hospice, Betania Malvik. Fremre rekke: Nadine Lorentzen, Haraldsplass Diakonale Sykehus; Maren Anne Berglund, Sykehuset Innlandet; Victoria Gjerpe, Lovisenberg Diakonale Sykehus; Bjørg Sjøblom og Anne Kari Knudsen, OUS. 
Olav Magnus Fredheim, AHUS, var ikke til stede da bildet ble tatt.

Vi gratulerer!

Ingen aktiviteter funnet

Illustrasjon av nettkurs. Colourbox.com

Undervisningsopplegget er utviklet av en arbeidsgruppe i Norsk forening for palliativ medisin. Modulene er utarbeidet til bruk i internundervisning for utdanningskandidater i Kompetanseområde palliativ medisin, men kan være nyttige for alle leger og sykepleiere som arbeider med palliasjon. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. 

 

Velkommen til nettbasert undervisning i palliativ medisin

Se liste med linker under her:

Innmelding i Norsk forening for palliativ medisin kan gjøres ved å sende epost til medlem@legeforeningen.no.

Vår medlemskontingent på kr 350,- vil heretter bli innkrevd via felles faktura fra Legeforeningen. 

Vi arbeider aktivt for å styrke palliasjonsvilkårene i Norge: Styret i NFPM sender inn høringssvar på saker som er aktuelle for Palliasjon og for leger som arbeider i palliasjonsfaget.