HOSPICE LOVISENBERG JUBILEUMSKONFERANSE 2019

Hospice Lovisenberg feirer 25 år og inviterer helsepersonell og andre som arbeider med lindrende behandling til jubileumskonferanse fredag 11.oktober kl. 10 - 16.
Påmeldingsfrist 30.09. Obs. begrenset antall plasser.

For for mer info se: https://lovisenbergsykehus.no/hospice-jubileumskonferanse-2019

A Good Ending – Good for All Bergen – Norway 6. -7. ovember 2019

Registration and information: http://link.uib.no/agoodending

Onkologisk Forum 2019 i Tromsø

I år slår vi vår parallellsesjon om PALLIASJON sammen med Forening for GYNEKOLOGISK KREFT; se spennende program. NFPM's årsmøte er berammet til den 21.11.19; FRIST for å melde skriftlige saker til årsmøtet er 10. oktober 2019. Les mer? Trykk på overskriften øverst i innlegget!

Påmeldingen er åpnet: https://onkologiskforum.org/

02 - 03 desember 2019 arrangeres nasjonal konferanse i...

...Barnepalliasjon

En konferanse om å gi best mulig kvalitet til korte liv

Thon Hotell Oslo Airport, Balder allé, Gardemoen, Norge

Komiteene jobber allerede på for fullt for å lage en spennende konferanse for oss "palliatører" i 2020. Tittel en funnet - se over - og dermed også tema for hver dag konferansen varer: Dag 1: Fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Dag 2: Forskjellige er stiene; en går i dalene, en i liene. Dag 3: Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det. Programmet er under utforming og det skal være noe for enhver. Landskonferansens hjemmeside er allerede oppe. Klikk og ta en titt:

http://landskonferansenipalliasjon.no/

Ti leger fra Norge fullførte kurset og mottok sitt diplom

Fra venstre, bakre rekke: Torstein Hagen Michelet, AHUS; Anne Fasting, Sykehuset Møre og Romsdal;  Hans van der Werff, AHUS; Asbjørg Mindnes, St. Olavs hospital / Lukas Hospice, Betania Malvik. Fremre rekke: Nadine Lorentzen, Haraldsplass Diakonale Sykehus; Maren Anne Berglund, Sykehuset Innlandet; Victoria Gjerpe, Lovisenberg Diakonale Sykehus; Bjørg Sjøblom og Anne Kari Knudsen, OUS. 
Olav Magnus Fredheim, AHUS, var ikke til stede da bildet ble tatt.

Vi gratulerer!

European Association for Palliative Care sin 16. verdenskongress ble i år arrangert i Estrel kongressenter i Berlin, 23. – 25. Mai 2019 

Over 3100 deltakere kunne dele sine kunnskaper innen palliasjon med hverandre noen varme fine, og hektiske maidager i Berlin i år. Som årets konferansetittel indikerer, hadde man satt fokus på palliasjon i et globalt perspektiv, herunder palliasjon under humanitære katastrofer og blant flyktninger og migranter.

Ingen aktiviteter funnet

Illustrasjon av nettkurs. Colourbox.com

Undervisningsopplegget er utviklet av en arbeidsgruppe i Norsk forening for palliativ medisin. Modulene er utarbeidet til bruk i internundervisning for utdanningskandidater i Kompetanseområde palliativ medisin, men kan være nyttige for alle leger og sykepleiere som arbeider med palliasjon. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. 

 

Velkommen til nettbasert undervisning i palliativ medisin

Se liste med linker under her:

Innmelding i Norsk forening for palliativ medisin kan gjøres ved å sende epost til medlem@legeforeningen.no.

Vår medlemskontingent på kr 350,- vil heretter bli innkrevd via felles faktura fra Legeforeningen. 

Vi arbeider aktivt for å styrke palliasjonsvilkårene i Norge: Styret i NFPM sender inn høringssvar på saker som er aktuelle for Palliasjon og for leger som arbeider i palliasjonsfaget.