Nordic Specialist Course in Palliative Medicine blir arrangert for 9. gang med oppstart i september 2019. Søknadsfrist: 15. mars 2019.

Styreoppgavene er fordelt; ta gjerne kontakt med oss for stort og smått som gjelder palliasjon generelt og vår forening spesielt!

Her legges kursinformasjon for noen aktuelle kurs i palliativ medisin. Tips oss gjerne om kurs som skal holdes i din region. Vi vil spesielt promotere vårt eget kurs for leger som jobber i palliasjonsfaget: Kurs på Røros 15.-17. mars 2019: Palliasjon for viderekomne. FULLT!

18.10.18 ble en ny, viktig artikkel av bl.a. Stein Kaasa, Jon Håvard Loge og Tonje Lundeby publisert i LANCET ONCOLOGY COMMISSION. Artikkelen omhandler integrasjon av onkologi og palliasjon i land med høy til middels inntekt. Altså svært aktuell for oss alle som driver med palliativ medisin i Norge.

Ingen aktiviteter funnet

Undervisningsopplegget er utviklet av en arbeidsgruppe i Norsk forening for palliativ medisin. Modulene er utarbeidet til bruk i internundervisning for utdanningskandidater i Kompetanseområde palliativ medisin, men kan være nyttige for alle leger og sykepleiere som arbeider med palliasjon. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet.  

Velkommen til nettbasert undervisning i palliativ medisin

Årets Jule-medlemsbrev er her!

Se liste med linker under her:

Innmelding i Norsk forening for palliativ medisin kan gjøres ved å sende epost til medlem@legeforeningen.no.

Vår medlemskontingent på kr 350,- vil heretter bli innkrevd via felles faktura fra Legeforeningen. 

Vi arbeider aktivt for å styrke palliasjonsvilkårene i Norge: Styret i NFPM sender inn høringssvar på saker som er aktuelle for Palliasjon og for leger som arbeider i palliasjonsfaget.