Internasjonal konferanse om omsorg til døende og deres pårørende, 6. - 7. november 2019 i Bergen.

Konferansen "A Good Ending - Good for All" forener sluttkonferansen for ERANet-LAC CODE prosjektet Care Of the Dying Evaluation og den årlige forskningskonferansen til International Collaborative for Best Care for the Dying Person.

Nærmere informasjon om program, påmelding osv.:  http://link.uib.no/agoodending

Her legges kursinformasjon for noen aktuelle kurs i palliativ medisin. Tips oss gjerne om kurs som skal holdes i din region

 

Konferansen A Good Ending – Good for All. Bergen – Norway 6. - 7. november 2019. Se egen informasjon på denne siden

 

NETTKURS

Vår kurskomité har oppdatert tilbudet om nettkurs i palliasjon. SE høyremarg -->
NYE e-læringskurs som nå er tilgjengelig er:

1. Tung pust
2. Lindrende sedering
3. Palliasjon og førerkort

EAPC 16. verdenskongress. Berlin mai 2019.

http://www.eapc-2019.org/home.html

Historiens andre Røros-kurs ble avholdt helgen 15.-17.mars 2019 (ikke overraskende: på Røros!). Det har blitt sagt: «Første gang en enkelthendelse, andre gang en gjentakelse, tredje gang en tradisjon!» Vi ser derfor allerede fram til neste kurs!

Vil du høre mer om kurset? 

OXFORD TEXTBOOK of Palliative Medicine (5 ed.) 

For alle medlemmer i NFPM har vi nå anskaffet et kollektivt abonnement på internett-utgaven av Oxford Textbook of Palliative Medicine (5 ed.)  

Logg inn på Legeforeningen.no før du klikker deg inn på 'Oxford Textbook' øverst på denne siden. Der vil du finne brukernavn, passord og brukerforklaring.

 

Ingen aktiviteter funnet

Illustrasjon av nettkurs. Colourbox.com

Undervisningsopplegget er utviklet av en arbeidsgruppe i Norsk forening for palliativ medisin. Modulene er utarbeidet til bruk i internundervisning for utdanningskandidater i Kompetanseområde palliativ medisin, men kan være nyttige for alle leger og sykepleiere som arbeider med palliasjon. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. 

 

Velkommen til nettbasert undervisning i palliativ medisin

Se liste med linker under her:

Innmelding i Norsk forening for palliativ medisin kan gjøres ved å sende epost til medlem@legeforeningen.no.

Vår medlemskontingent på kr 350,- vil heretter bli innkrevd via felles faktura fra Legeforeningen. 

Vi arbeider aktivt for å styrke palliasjonsvilkårene i Norge: Styret i NFPM sender inn høringssvar på saker som er aktuelle for Palliasjon og for leger som arbeider i palliasjonsfaget.