Styret i Norsk Forening for Palliativ Medisin har den glede å ønske

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I NFPM 2019

Tid: Torsdag 21. november 2019 kl 17:35- 18:30

Sted: Scandic Ishavshotel: rom Nord Norge, Tromsø (ett av kongresshotellene til Onkologisk Forum, nøyaktig)

Saksliste...trykk på "les mer"

Sykepleier og stipendiat på Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo,

Trygve Johannes Lereim Sævareid

disputerte mandag 7. Oktober med avhandlingen “Advance care planning in nursing homes – A mixed methods study of a complex intervention using a whole-ward approach”. 

Onkologisk Forum, Tromsø - Nasjonal konferanse i Barnepalliasjon, Oslo - Kurs i allmennmedisin om Kreft og Palliasjon, Oslo - les mer...

         

 

 


Komiteene jobber allerede på for fullt for å lage en spennende konferanse for oss "palliatører" i 2020. Tittel en funnet - se over - og dermed også tema for hver dag konferansen varer: Dag 1: Fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Dag 2: Forskjellige er stiene; en går i dalene, en i liene. Dag 3: Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det. Programmet er under utforming og det skal være noe for enhver. Landskonferansens hjemmeside er allerede oppe. Klikk og ta en titt:

http://landskonferansenipalliasjon.no/

Ingen aktiviteter funnet

Illustrasjon av nettkurs. Colourbox.com

Undervisningsopplegget er utviklet av en arbeidsgruppe i Norsk forening for palliativ medisin. Modulene er utarbeidet til bruk i internundervisning for utdanningskandidater i Kompetanseområde palliativ medisin, men kan være nyttige for alle leger og sykepleiere som arbeider med palliasjon. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. 

 

Velkommen til nettbasert undervisning i palliativ medisin

Se liste med linker under her:

Innmelding i Norsk forening for palliativ medisin kan gjøres ved å sende epost til medlem@legeforeningen.no.

Vår medlemskontingent på kr 350,- vil heretter bli innkrevd via felles faktura fra Legeforeningen. 

Vi arbeider aktivt for å styrke palliasjonsvilkårene i Norge: Styret i NFPM sender inn høringssvar på saker som er aktuelle for Palliasjon og for leger som arbeider i palliasjonsfaget.