Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

54 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

ÅRSMØTE 2019

Styret i Norsk Forening for Palliativ Medisin har den glede å ønske

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I NFPM 2019

Tid: Torsdag 21. november 2019 kl 17:35- 18:30

Sted: Tromsø (ett av kongresshotellene til Onkologisk Forum, nøyaktig sted vil bli annonsert når det nærmer seg)

Ny disputas innen Palliativt tema

Sykepleier og stipendiat på Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo,

Trygve Johannes Lereim Sævareid

disputerte mandag 7. Oktober med avhandlingen “Advance care planning in nursing homes – A mixed methods study of a complex intervention using a whole-ward approach”. 

AKTUELLE KURS OG KONFERANSER

Internasjonal konferanse i Bergen - Onkologisk Forum, Tromsø - Nasjonal konferanse i Barnepalliasjon, Oslo - Kurs i allmennmedisin om Kreft og Palliasjon, Oslo - les mer...

    

 

 


Landskonferansen i palliasjon 2020: «Fullt og helt»

Komiteene jobber allerede på for fullt for å lage en spennende konferanse for oss "palliatører" i 2020. Tittel en funnet - se over - og dermed også tema for hver dag konferansen varer: Dag 1: Fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Dag 2: Forskjellige er stiene; en går i dalene, en i liene. Dag 3: Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det. Programmet er under utforming og det skal være noe for enhver. Landskonferansens hjemmeside er allerede oppe. Klikk og ta en titt:

http://landskonferansenipalliasjon.no/

8. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin avsluttet 10. mai 2019

Ti leger fra Norge fullførte kurset og mottok sitt diplom

Fra venstre, bakre rekke: Torstein Hagen Michelet, AHUS; Anne Fasting, Sykehuset Møre og Romsdal;  Hans van der Werff, AHUS; Asbjørg Mindnes, St. Olavs hospital / Lukas Hospice, Betania Malvik. Fremre rekke: Nadine Lorentzen, Haraldsplass Diakonale Sykehus; Maren Anne Berglund, Sykehuset Innlandet; Victoria Gjerpe, Lovisenberg Diakonale Sykehus; Bjørg Sjøblom og Anne Kari Knudsen, OUS. 
Olav Magnus Fredheim, AHUS, var ikke til stede da bildet ble tatt.

Vi gratulerer!

EAPC2019 - Global palliative care – shaping the future

European Association for Palliative Care sin 16. verdenskongress ble i år arrangert i Estrel kongressenter i Berlin, 23. – 25. Mai 2019 

Over 3100 deltakere kunne dele sine kunnskaper innen palliasjon med hverandre noen varme fine, og hektiske maidager i Berlin i år. Som årets konferansetittel indikerer, hadde man satt fokus på palliasjon i et globalt perspektiv, herunder palliasjon under humanitære katastrofer og blant flyktninger og migranter.

A Good Ending – Good for All

Internasjonal konferanse om omsorg til døende og deres pårørende, 6. - 7. november 2019 i Bergen.

Konferansen "A Good Ending - Good for All" forener sluttkonferansen for ERANet-LAC CODE prosjektet Care Of the Dying Evaluation og den årlige forskningskonferansen til International Collaborative for Best Care for the Dying Person.

Nærmere informasjon om program, påmelding osv.:  http://link.uib.no/agoodending

KURSNYHETER

Her legges kursinformasjon for noen aktuelle kurs i palliativ medisin. Tips oss gjerne om kurs som skal holdes i din region

 

Konferansen A Good Ending – Good for All. Bergen – Norway 6. - 7. november 2019. Se egen informasjon på denne siden

 

NETTKURS

Vår kurskomité har oppdatert tilbudet om nettkurs i palliasjon. SE høyremarg -->
NYE e-læringskurs som nå er tilgjengelig er:

1. Tung pust
2. Lindrende sedering
3. Palliasjon og førerkort

EAPC 16. verdenskongress. Berlin mai 2019.

http://www.eapc-2019.org/home.html

Referat fra RØROSKURSET 2019

Historiens andre Røros-kurs ble avholdt helgen 15.-17.mars 2019 (ikke overraskende: på Røros!). Det har blitt sagt: «Første gang en enkelthendelse, andre gang en gjentakelse, tredje gang en tradisjon!» Vi ser derfor allerede fram til neste kurs!

Vil du høre mer om kurset? 

Medlemsfordel: Når får du nettilgang til OXFORD TEXTBOOK of Palliative Medicine!

OXFORD TEXTBOOK of Palliative Medicine (5 ed.) 

For alle medlemmer i NFPM har vi nå anskaffet et kollektivt abonnement på internett-utgaven av Oxford Textbook of Palliative Medicine (5 ed.)  

Logg inn på Legeforeningen.no før du klikker deg inn på 'Oxford Textbook' øverst på denne siden. Der vil du finne brukernavn, passord og brukerforklaring.

 

Møte med eldre- og folkehelseministeren

28.02.19 var representanter fra NPF og NFPM i møte med eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

9. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine blir arrangert for 9. gang med oppstart i september 2019. Søknadsfrist:15. mars 2019.

Styret i NFPM har konstituert seg.

Styreoppgavene er fordelt; ta gjerne kontakt med oss for stort og smått som gjelder palliasjon generelt og vår forening spesielt!

AKTUELLE KURS I PALLIATIV MEDISIN

Her legges kursinformasjon for noen aktuelle kurs i palliativ medisin. Tips oss gjerne om kurs som skal holdes i din region. 

PUBLIKASJON I LANCET

18.10.18 ble en ny, viktig artikkel av bl.a. Stein Kaasa, Jon Håvard Loge og Tonje Lundeby publisert i LANCET ONCOLOGY COMMISSION. Artikkelen omhandler integrasjon av onkologi og palliasjon i land med høy til middels inntekt. Altså svært aktuell for oss alle som driver med palliativ medisin i Norge.

Årsmøte i NFPM 2018

Årsmøtet 2018 ble avholdt torsdag 13. september 2018 kl. 16.45 - 18.00 på Scandic Hotel Havet, Bodø. Det var et godt oppmøte, og møtet forløp i god stemning. Av viktige saker kan nevnes følgende...

Endring i koding knyttet til palliativt senter i 2018

Vår kodegruppe arbeider opp mot Helsedirektoratet som årlig setter regler for Medisinsk koding og DRG-taksting.

Helsedirektoratet endret kodingen for palliativ behandling fra tilstandskoding til særkoding i 2018. 

Fra 01.01.2019 er også koden Z51.50 fjernet og erstatt med Z51.5. Det foreligger føringer for hvordan kodene skal nyttes. Viser til vedlegget "Palliativ kodepraksis 2019 for NFPM". 

For 2020 vil det innføres prosedyrekoding, men endelig versjon av disse kode-endringene er ikke publisert ennå.

Se lenke til Særkoder for 2019:

https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/serkoder

Anthony Back kommer til Onkologisk Forum 2017

Professor Anthony Back kommer til Onkologisk Forum 2017 og skal holde workshop "Communication and goals of care. Practical ways towards a culture of kindness, transparency and responsibility" under NFPM sin parallellsesjon torsdag 16. november. I tillegg skal han ha foredrag i plenum "How oncologists' communication changes patient experiences and outcome" fredag 17. november.

Årsmøte NFPM 2017

Velkommen til årsmøte 2017 i NFPM onsdag 15. november kl 18-19 på Holmenkollen Park, Oslo. Møterom: Styrerom 1+2.

Kurs i palliativ medisin/ lindrende behandling

Det er nå lagt ut lenker til emnekurs i palliativ medisin i Trondheim 23. og 24. oktober og emnekurs i lindrende behandling i Ålesund 8. og 9. november 2017. Målgruppen er fastleger, sykehjemsleger og andre leger som arbeider med kreft og lindrende behandling. 

54 sider. Side 1 av 3

Til våre lesere:

Denne nettsiden er under oppdatering i forbindelse med Legeforeningens omlegging til nytt grensesnitt. Vi beklager at deler av nettsidens innhold er ufullstendig.