A Good Ending – Good for All

Internasjonal konferanse om omsorg til døende og deres pårørende, 6. - 7. november 2019 i Bergen.

Konferansen "A Good Ending - Good for All" forener sluttkonferansen for ERANet-LAC CODE prosjektet Care Of the Dying Evaluation og den årlige forskningskonferansen til International Collaborative for Best Care for the Dying Person.

Nærmere informasjon om program, påmelding osv.:  http://link.uib.no/agoodending

A Good Ending – Good for All

Internasjonal konferanse om omsorg til døende og deres pårørende, 6. - 7. november 2019 i Bergen.

Konferansen "A Good Ending - Good for All" forener sluttkonferansen for ERANet-LAC CODE prosjektet Care Of the Dying Evaluation og den årlige forskningskonferansen til International Collaborative for Best Care for the Dying Person.

Målgruppen for konferansen er helsearbeidere som arbeider med omsorg ved livets slutt, på alle nivåer i helse- og omsorgstjenestene, forskere, representanter fra pasientforeninger og brukerfora, administratorer i helse- og omsorgstjenestene, frivillige som arbeider med alvorlig syke og døende, samt ansatte ved utdanningsinstitusjoner.

Konferansen er støttet av Norges forskningsråd.

Nærmere informasjon om program, påmelding osv.:  http://link.uib.no/agoodending