AKTUELLE KURS OG KONFERANSER

HOSPICE LOVISENBERG JUBILEUMSKONFERANSE 2019

Hospice Lovisenberg feirer 25 år og inviterer helsepersonell og andre som arbeider med lindrende behandling til jubileumskonferanse fredag 11.oktober kl. 10 - 16.
Påmeldingsfrist 30.09. Obs. begrenset antall plasser.

For for mer info se: https://lovisenbergsykehus.no/hospice-jubileumskonferanse-2019

A Good Ending – Good for All Bergen – Norway 6. -7. ovember 2019

Registration and information: http://link.uib.no/agoodending

Onkologisk Forum 2019 i Tromsø

I år slår vi vår parallellsesjon om PALLIASJON sammen med Forening for GYNEKOLOGISK KREFT; se spennende program. NFPM's årsmøte er berammet til den 21.11.19; FRIST for å melde skriftlige saker til årsmøtet er 10. oktober 2019. Les mer? Trykk på overskriften øverst i innlegget!

Påmeldingen er åpnet: https://onkologiskforum.org/

02 - 03 desember 2019 arrangeres nasjonal konferanse i...

...Barnepalliasjon

En konferanse om å gi best mulig kvalitet til korte liv

Thon Hotell Oslo Airport, Balder allé, Gardemoen, Norge

AKTUELLE KURS OG KONFERANSER

Hospice Jubileumskonferanse 2019

Hospice Lovisenberg feirer 25 år og inviterer helsepersonell og andre som arbeider med lindrende behandling til jubileumskonferanse fredag 11.oktober kl. 10 - 16.

https://lovisenbergsykehus.no/hospice-jubileumskonferanse-2019

A Good Ending – Good for All Bergen – Norway 6-7 November 2019

We are delighted to announce the 6th Annual Research Conference of the International Collaborative for Best Care for the Dying Person "A Good Ending - Good for All". This will incorporate the final conference of the ERANet-LAC CODE project: "International Care Of the Dying Evaluation (CODE): quality of care for cancer patients as perceived by bereaved relatives". The conference will include seminars, workshops, oral and poster presentations based on submitted abstracts, and covering a wide range of topics linked to care of the dying and societal engagement with death and dying. The conference will take place in Bergen, Norway in November 2019. It is hosted by the University of Bergen in collaboration with the Regional Centre of Excellence for Palliative Care, Western Norway and the International Collaborative for Best Care for the Dying Person. We look forward to seeing you in Bergen in 2019!

Registration and information will be available at

http://link.uib.no/agoodending

Onkologisk Forum 2019 i TROMSØ

Årets Onkologisk Forum holdes i Tromsø 21. -22. november. Konferansen fordeles mellom Clarion Hotel – The Edge og Scandic Ishavshotel. Programmet ser spennende ut med spennvidde fra molekylærforskning og immunterapi til livsstilsfaktorer for utvikling av kreft. Det kommer forelesere fra bl.a. MD Anderson Cancer Center, University of Texas, USA: Nobel Laureate, Jim Allison og PadmaneeSharma, og fra Harvard T.H. Chan School of Public Health, USA: Edward Giovannucci. Fra Norge kommer bl.a. Åsmund A. Fretland, Åslaug Helland, Håvard Danielsen m.fl. fra Oslo Universitetssykehus. Fra Tromsø, vertsbyen, får vi bl.a. stifte nærmere bekjentskap med Samvalgssenteret.

I år slår vi vår parallellsesjon om PALLIASJON sammen med Forening for GYNEKOLOGISK KREFT; se spennende program ved å følge lenken under. NFPM's årsmøte er berammet til den 21.11.19 kl. 17.35 - 18.30 i Tromsø. Hotell og rom blir annonsert senere. FRIST for å melde skriftlige saker til årsmøtet er 10. oktober 2019. 

Påmeldingen er åpnet: https://onkologiskforum.org/

PROGRAM for NFPMs parallellsesjon på ONKOLOGISK FORUM 2019:

13:30 - 14:00 Malign tarmobstruksjon Torbjørn Paulsen, OUS, Radiumhospitalet
14:00 - 15:00 Palliativ behandling av gynekologisk cancer - når er nok nok? • sett fra gynekologens side • sett fra palliatørens side • plenumsdiskusjon/spørsmål  Gynekolog, Palliatør
15:00 - 15:15 Pause
15:15 - 15:45 Stråleskader etter bestråling av bekkentumores Esten Nakken, OUS Radiumhospitalet
15:45 - 16:15 Bruk av sentralstimulerende midler i palliasjonen Elisabeth Brenne, St.Olavs Hospital
16:15 - 16:30 Pause
16:30 - 17:00 Dexdor - pasientkasuistikk Robin Norvaag, St.Olavs Hospital
17:00 - 17:30 Cannabis - nyttig i palliativ medisin? Arve Nordbø, SIV Tønsberg

Barnepalliasjon

En konferanse om å gi best mulig kvalitet til korte liv

Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge 2. - 3. desember 2019

I samarbeid med det tverrfaglige palliative teamet for barn og unge ved Oslo universitetssykehus setter vi fokus på det palliative tilbudet for våre yngste, og hva som skal til for å øke kvaliteten. Tverrfaglig påfyll fra mange som arbeider med dette fagfeltet i Norge - ref. lenken under. Vi får også erfaringer fra Nordens første hospice for barn og unge, Lilla Erstagården i Sverige. 

 https://www.jobbaktiv.no/arrangementer/barnepalliasjon/

Konferansen er godkjent som tellende timer både for sykepleiere, Leger i spesialisering samt legespesialister.