AKTUELLE KURS OG KONFERANSER

Onkologisk Forum, Tromsø - Nasjonal konferanse i Barnepalliasjon, Oslo - Kurs i allmennmedisin om Kreft og Palliasjon, Oslo - les mer...

         

 

 


AKTUELLE KURS OG KONFERANSER

Onkologisk Forum 2019 i TROMSØ

Årets Onkologisk Forum holdes i Tromsø 21. -22. november. Konferansen fordeles mellom Clarion Hotel – The Edge og Scandic Ishavshotel. Programmet ser spennende ut med spennvidde fra molekylærforskning og immunterapi til livsstilsfaktorer for utvikling av kreft. Det kommer forelesere fra bl.a. MD Anderson Cancer Center, University of Texas, USA: Nobel Laureate, Jim Allison og PadmaneeSharma, og fra Harvard T.H. Chan School of Public Health, USA: Edward Giovannucci. Fra Norge kommer bl.a. Åsmund A. Fretland, Åslaug Helland, Håvard Danielsen m.fl. fra Oslo Universitetssykehus. Fra Tromsø, vertsbyen, får vi bl.a. stifte nærmere bekjentskap med Samvalgssenteret.

I år slår vi vår parallellsesjon om PALLIASJON sammen med Forening for GYNEKOLOGISK KREFT; se spennende program ved å følge lenken under. NFPM's årsmøte er berammet til den 21.11.19 kl. 17.35 - 18.30 i Tromsø. Sted blir Scandic Ishavshotel: rom Nord Norge. FRIST for å melde skriftlige saker til årsmøtet er 10. oktober 2019. 

Påmeldingen er åpnet: https://onkologiskforum.org

Palliativ parallellsesjon under Onkologisk Forum 2019 i Tromsø er som følger geografisk og tidsmessig:

Faggruppemøte (vår parallellsesjon): torsdag 21. nov kl 13.30-17.30 

Scandic Ishavshotel: rom Ishavet 2 til kl 1500 og så flytte til rom Nord Norge. 

 Program palliativ parallellsesjon:

Scandic Ishavshotel: rom Ishavet 2  

13:30 - 14:00 Malign tarmobstruksjon Torbjørn Paulsen, OUS, Radiumhospitalet 

14:00 - 15:00 Palliativ behandling av gynekologisk cancer - når er nok nok? • sett fra gynekologens side • sett fra palliatørens side • plenumsdiskusjon/spørsmål Gynekolog, Palliatør 

15:00 - 15:15 Pause byttar rom

Scandic Ishavshotel: rom Nord Norge.  

15:15 - 15:45 Stråleskader etter bestråling av bekkentumores Esten Nakken, OUS Radiumhospitalet 

15:45 - 16:15 Bruk av sentralstimulerende midler i palliasjonen Elisabeth Brenne, St.Olavs Hospital 

16:15 - 16:30 Pause 

16:30 - 17:00 Dexdor - pasientkasuistikk Robin Norvaag, St.Olavs Hospital 

17:00 - 17:30 Cannabis - nyttig i palliativ medisin? Arve Nordbø, SIV Tønsberg   

17.35-18.30  Årsmøtet NFPM 

Årsmøtet NFPM torsdag 21. nov kl 17.35-18.30: Scandic Ishavshotel,  rom Nord Norge (vi fortsetter altså i samme rom som parallellsesjonen)

Velkommen!

Saksliste:

1) Valg av møteleder, referent, tellekorps og to medlemmer som kan skrive under møteprotokoll

2) Godkjenning av innkalling og dagsorden

3) Årsberetning fra styret

4) Regnskap 2018 og budsjett 2020

5) Medlemskontingent 2020

6) Forslag til vedtektsendringer

7) Muligheter for opprettelse av et norsk spesialistkurs for leger i palliativ medisin

8) Etablering av en permanent godkjenningsordning for leger med formell utdannelse i palliativ medisin

 Anne-Tove Brenne

Leder, NFPM

 

Påmeldingen er åpnet: https://onkologiskforum.org/  

         

02 - 03 desember 2019 arrangeres nasjonal konferanse i...
...Barnepalliasjon

En konferanse om å gi best mulig kvalitet til korte liv

Thon Hotell Oslo Airport, Balder allé, Gardemoen, Norge

Barnepalliasjon

En konferanse om å gi best mulig kvalitet til korte liv

Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge 2. - 3. desember 2019

I samarbeid med det tverrfaglige palliative teamet for barn og unge ved Oslo universitetssykehus setter vi fokus på det palliative tilbudet for våre yngste, og hva som skal til for å øke kvaliteten. Tverrfaglig påfyll fra mange som arbeider med dette fagfeltet i Norge - ref. lenken under. Vi får også erfaringer fra Nordens første hospice for barn og unge, Lilla Erstagården i Sverige. 

 https://www.jobbaktiv.no/arrangementer/barnepalliasjon/

Konferansen er godkjent som tellende timer både for sykepleiere, Leger i spesialisering samt legespesialister. 

Kreft i allmennpraksis –fra forebygging til palliasjon 12.-13.februar 2020.

https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-i-allmennpraksis-fra-forebygging-til-palliasjon-2020-2020-02-12

 

EAPC RESEARCH 2020

14.-16. mai 2020

Palarmo, Italia

Les mer: https://eapcresearchcongress2020.eu/

LANDSKONFERANSEN I PALLIASJON

9.-11. SEPT. 2020

LES MER: http://landskonferansenipalliasjon.no/