Anthony Back kommer til Onkologisk Forum 2017

Professor Anthony Back kommer til Onkologisk Forum 2017 og skal holde workshop "Communication and goals of care. Practical ways towards a culture of kindness, transparency and responsibility" under NFPM sin parallellsesjon torsdag 16. november. I tillegg skal han ha foredrag i plenum "How oncologists' communication changes patient experiences and outcome" fredag 17. november.

Professor Back er kjent for mange gjennom å være medforfatter av boken "Mastering Communication with Seriously Ill Patients: Balancing Honesty with Empathy and Hope". Han er og en av grunnleggerne av VitalTalk som driver med opplæring i kommunikasjon ved alvorlig sykdom.

Se http://vitaltalk.org/

Program Onkologisk Forum 2017 http://onkologiskforum.org/program/