Årsmøte NFPM 2017

Velkommen til årsmøte 2017 i NFPM onsdag 15. november kl 18-19 på Holmenkollen Park, Oslo. Møterom: Styrerom 1+2.

Etter årsmøtet er det "Kom sammen (Get together)" for Onkologisk Forum fra kl 20. Årsmøteinnkalling og årsrapport: Se lenke i høyre kolonne.