Kompetanseområde palliativ medisin – erfaringer fra første år med forsøksordningen

Norsk forening for palliativ medisin har i mange år arbeidet for en formalisering av legers kompetanse i palliasjon.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en forsøksordning med Kompetanseområde palliativ medisin (KPM) i 2011-14. Et kompetanseområde defineres som et velavgrenset medisinsk fagområde som griper inn i tre eller flere spesialiteter. I vedlegget til høyre presenteres de første erfaringene fra KPM.