Landskonferansen i palliasjon 2020: «Fullt og helt»

Komiteene jobber allerede på for fullt for å lage en spennende konferanse for oss "palliatører" i 2020. Tittel en funnet - se over - og dermed også tema for hver dag konferansen varer: Dag 1: Fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Dag 2: Forskjellige er stiene; en går i dalene, en i liene. Dag 3: Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det. Programmet er under utforming og det skal være noe for enhver. Landskonferansens hjemmeside er allerede oppe. Klikk og ta en titt:

http://landskonferansenipalliasjon.no/

Landskonferansen i palliasjon 2020: «Fullt og helt»