Styret i NFPM har konstituert seg.

Styreoppgavene er fordelt; ta gjerne kontakt med oss for stort og smått som gjelder palliasjon generelt og vår forening spesielt!

Styret i NFPM har konstituert seg.
Styret 2018-1010 f.v: Peder Broen, Anne Tove Brenne, Nina E. Hjorth, Anne Fasting, Maren Anne Berglund, Arve Nordbø, Endre Røynstrand og Målfrid H. Bjørgaas. Bjørg Sjøblom var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Styret for 2018-2020 ble valgt på årsmøtet i Bodø 13.09.18, og på styremøtet I forbindelse med Onkologisk Forum 2018 14.11.18 konstituerte vi oss:

Anne-Tove Brenne ble valgt av årsmøtet  13.09.18 som ny leder for to nye år, og hun har i tillegg til dette påtatt seg den viktige jobben å delta i hovedkomitéen for Landskonferansen-2020.

Arve Nordbø har påtatt seg vervet som nestleder

Peder Broen fortsetter som styrets sekretær, og blir også med som medlem i hovedkomité for Landskonferansen-2020

Endre Røynstrand fortsetter sine verv som kasserer og medlemsansvarlig i NFPM

Bjørg Sjøblom holder kontakt med Onkologisk Forum

Nina Elisabeth Hjorth fortsetter som nettansvarlig

Målfrid H. Bjørgaas har påtatt seg å være høringsansvarlig

Maren Anne Berglund er varamedlem i styret, men har også påtatt seg å være høringsansvarlig

Anne Fasting som også er vara, stiller som vårt tredje medlem til hovedkomité for Landskonferansen-2020

For ytterligere opplysninger - les under overskriften "Om oss"