PALLREG!

Nasjonalt register over palliative virksomheter er oppe og klart til bruk, takket være kompetansesentrene landet over.  

Klikk på lenken over eller til høyre på siden.