Prioriteringskriterier innen palliasjon

Prioriteringskriterier innen fagfeltet pallaitiv medisin er klare.

Styret i NFPM har nedstatt en arbeidsgruppe for å lage prioriteringskriterier innen vårt fagfelt. Dette ble gjort på anmodning fra Legeforeningen, og de endelige prioriteringskriteriene er nå oversendt Legeforeningen for videre behandling.