Styret

NFPMs virksomhet ivaretas av et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges på generalforsamlingen for en periode på to år. Styrets sammensetning skal gjenspeile medlemmenes ulike spesialiteter og geografiske spredning.

Styret

Styret for 2018-2020 ble valgt på generalforsamlingen i Bodø 13.09.18:
Anne-Tove Brenne ble valgt som ny leder for to nye år. (samt medlem i hovedkomité for Landskonferansen-20)
Arve Nordbø (nestleder)
Peder Broen (sekretær, samt medlem i hovedkomité for Landskonferansen-20)
Endre Røynstrand (kasserer og medlemsansvarlig)
Bjørg Sjøblom (kontakt med Onkologisk Forum)
Nina Elisabeth Hjorth (nettansvarlig)
Målfrid H. Bjørgaas (høringsansvarlig)
Maren Anne Berglund ( vara, høringsansvarlig)
Anne Fasting (vara, samt medlem i hovedkomité Landskonferansen-20)

Valgkomité 2018 - 2020: Birthe Lie Hauge, Kari Margrethe Larsen og Eva Gravdahl (2 nye år).

Revisor: Eva Søderholm fortsetter for ytterligere 2 nye år.

member

Anne-Tove Brenne

Leder
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF

member

Arve Nordbø

Nestleder
Arbeidssted: Sykehuset i Vestfold HF
Telefon: 33342000

member

Bjørg Sjøblom

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Peder Broen

Medlem
Arbeidssted: Trondheim kommune

member

Endre Røynstrand

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for somatikk Kristiansand
Telefon: 37 01 40 00

member

Nina Elisabeth Hjorth

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen HF
Telefon: 55974525

member

Målfrid Holmaas Bjørgaas

Medlem
Arbeidssted: Helse Stavanger HF

member

Maren Anne Berglund

Varamedlem
Arbeidssted: Sykehuset Innlandet HF
Telefon: 90360611

member

Anne Fasting

Varamedlem
Arbeidssted: Klinikk for medisin og rehabilitering - Møre og Romsdal HF
Telefon: 71120000

member

Nina Elisabeth Hjorth

Nettredaktør
Arbeidssted: Helse Bergen HF
Telefon: 55974525