Styret

NFPMs virksomhet ivaretas av et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges på generalforsamlingen for en periode på to år. Styrets sammensetning skal gjenspeile medlemmenes ulike spesialiteter og geografiske spredning.

Styret for 2018-2020 ble valgt på generalforsamlingen i Bodø 13.09.18:
Anne-Tove Brenne ble valgt som ny leder for to nye år.
Arve Nordbø (nestleder)
Peder Broen (sekretær)
Endre Røynstrand (kasserer og medlemsansvarlig)
Bjørg Sjøblom
Nina Elisabeth Hjorth (nettansvarlig)
Målfrid H. Bjørgaas
Maren Anne Berglund 
Anne Fasting.

Valgkomité 2018 - 2020: Birthe Lie Hauge, Kari Margrethe Larsen og Eva Gravdahl (2 nye år). 

Revisor: Eva Søderholm fortsetter for ytterligere 2 nye år.

member

Anne-Tove Brenne

Leder
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF

member

Arve Nordbø

Nestleder
Arbeidssted: Sykehuset i Vestfold HF
Telefon: 33342000

member

Peder Broen

Medlem
Arbeidssted: Trondheim kommune

member

Endre Røynstrand

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for somatikk Kristiansand
Telefon: 37 01 40 00

member

Nina Elisabeth Hjorth

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen HF
Telefon: 55974525

member

Målfrid Holmaas Bjørgaas

Medlem
Arbeidssted: Helse Stavanger HF

member

Maren Anne Berglund

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Hamar
Telefon: 90360611

member

Bjørg Sjøblom

Varamedlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Anne Fasting

Varamedlem
Arbeidssted: Klinikk for medisin og rehabilitering - Møre og Romsdal HF
Telefon: 71120000