Palliativedrugs.com

Palliativedrugs.com gir uavhengig informasjon til helsearbeidere om medikamenter brukt ved palliasjon.

Lenke:

http://www.palliativedrugs.com/