Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen er utgitt av  Helsedirektoratet, siste versjon ble publisert 26.03.2015.