Styret

member

Jan Erik Nilsen

Leder
Arbeidssted: Akuttklinikken - OUS

member

Sindre Mellesmo

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
Telefon: 41625422

member

Espen Rostrup Nakstad

Medlem
Arbeidssted: Medisinsk klinikk - OUS

member

Beate Nilsen

Medlem
Arbeidssted: Oslo kommune
Privat e-post: Beate.nilsen@hel.oslo.kommune.no

member

Else-Marie Ringvold

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset i Vestfold HF

member

Erik Myrvang Salvador

Medlem
Arbeidssted: Nasjonal Militærmedisinsk poliklinikk
Telefon: 99572233

member

Kristin Åkerøy

Medlem
Arbeidssted: Helse Nord-Trøndelag HF