Mer informasjon om Norsk militærmedisinsk forening finner du på www.milmed.no

Om oss