Foreløpig er det på nettstedet www.norsem.no at informasjon fra NORSEM er tilgjengelig.

Dette kan bli begynnelsen på nye nettsider for Norsem.

Uttalelser til offentlige høringer