NSTHs andre møte om antitrombotisk behandling avholdes i Ingeniørenes hus den 13.-14. Oktober 2016. Link til møtets hjemmeside og til påmelding: www.ccnorway.no/nsth.

Bli medlem?
Send epost til medlem@legeforeningen.no og gi beskjed om at du ønsker å bli medlem av Norsk selskap for trombose og hemostase.