Allmennmedisinsk våruke 2018

Våruka 2018 arrangeres i Tønsberg 23. til 27. april.

Påmelding her
Du kan logge deg inn med HPR-nummer og etternavn
som gir deg en side med ferdig utfylte personalia.
Da kan du også logge deg inn senere for å gjøre endringer i din påmelding.
Hvis du ikke har HPR-nummer, eller får problemer
kan du melde deg på her

Allmennmedisinsk våruke 2018

Velkommen!

Også i år vil det bli arrangert treningsgaktiviteter


Praktiske ferdigheter i allmennpraksis: Bli trygg på når og hvordan de skal gjøres


Emnekurs i ledelse del I 25. - 27. april 2018

Emnekurs i ledelse del II 7. - 8. juni 2018


Kurset er obligatorisk for Allmennlegeforeningens landsrådsrepresentanter


Bli trygg på takstbruk. Kurset er søkt godkent med 6 timer som emnekurs


Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer: Obligatorisk grunnkurs i allmennmedisin, godkjent med 30 timer.

Grunnkurs A del 2. Nettkurs må gjennomføres i forkant av dette kurset.

Her kan du melde deg på våruka 2017

AFs landsrådsmøte arrangeres onsdag 25. april 2018.
Her er sakslisten 

Kurspriser:
Grunnkurs A - Kr 6100,-
Grunnkurs D -  Kr 7000,-
Kurs i helsepolitikk - Kr 0,-
Ledelseskurs - Kr 4700,-
Emnekurs i  - Kr 4700,-
Emnekurs i - Kr 4700,-
Takstkurs  - Kr 2500,-